Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-24

United Bankers Oyj: United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015 kello 17:30

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2015

United Bankers Oyj:n 24.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous:

* vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014.
* vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2014 maksettavaksi osingoksi 1,38 euroa
osaketta kohden Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä
2.4.2015.
* hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan
valintoja ja palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen
valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
* valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Rasmus
Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, Jussi Aarnio ja
Rainer Häggblom.

United Bankers Oyj:n 24.3.2015 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,38 euroa
osaketta kohden. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2015 ja maksupäivä 2.4.2015.

Vastuuvapaudesta päättäminen

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2014

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa eli
yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin
palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta
kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, ja että hallituksen
jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta
palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus
Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen, Jani Lehti, Rainer Häggblom
ja Jussi Aarnio.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on
ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti:

Hallitus voi päättää yhtiön A-osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa
enintään 200 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä
vastaa noin 13,3 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus
voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien
antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen
ja/tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

Hallitus valtuutettiin osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista
muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja
valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää
osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se
tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille www.unitedbankers.fi
7.4.2015 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 24.3.2015 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on vuonna 1986 perustettu, sijoituspalveluihin ja
investointipankkitoimintaan erikoistuneen konsernin emoyhtiö. Yhtiö on
pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa
työskentelee 85 henkilöä (12/2014). Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 20,4
miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat
varat ovat noin 1,4 miljardia euroa (12/2014). United Bankers Oyj:n osakkeet
on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland
-markkinapaikalla. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa
www.unitedbankers.fi.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: United Bankers Oyj via Globenewswire

HUG#1905918

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.