Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Universitetskanslersämbetet: Behov av nationell samverkan för pedagogiskt utvecklingsarbete i högskolan

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) redovisar idag sitt regeringsuppdrag
om att följa upp det pedagogiska utvecklingsarbetet vid landets
universitet och högskolor. Myndigheten vill med sina förslag och
bedömningar skapa förutsättningar för en varaktig högskolepedagogisk
utveckling på nationell nivå.

I uppdraget ingick att ge en översiktlig nationell bild och bidra med
kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. UKÄ har i en
enkätstudie kartlagt det arbete med pedagogisk utveckling som pågår
på universiteten och högskolorna. Genom kartläggningen och en mängd
fördjupande samtal har en nationell bild utkristalliserats.

- Vi lämnar idag över fem bedömningar och förslag till regeringen
utifrån den bild vi fått. Förhoppningen är att våra förslag ska skapa
stabila förutsättningar som kan bidra till ett systematiskt,
långsiktigt och hållbart pedagogiskt utvecklingsarbete för studentens
lärande och för en högre utbildning som håller hög kvalitet, säger
Andrea Amft, utredare vid UKÄ:s analysavdelning och projektledare för
regeringsuppdraget.

Vill skapa varaktigt kretslopp för det pedagogiska utvecklingsarbetet
UKÄ bedömer att det behövs en samordnande organisation på nationell
nivå för det högskolepedagogiska utvecklingsarbetet. Därför föreslår
myndigheten att Universitets- och högskolerådet (UHR) får ett utökat
uppdrag som även omfattar främjande av den högskolepedagogiska
utvecklingen.

- Det pågår en hel del spännande och innovativt arbete kring
pedagogisk utveckling på de enskilda lärosätena. Däremot saknas det
en samordning på nationell nivå som kan planera, samordna och
systematisera ett kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbyte
för att få ut maximal effekt av det lokala utvecklingsarbetet, säger
Andrea Amft.

Sektorns gemensamma utvecklingsarbete kunde bli ännu mer effektivt om
det dessutom fanns en nationell strategi för det pedagogiska
utvecklingsarbetet att vila mot, menar UKÄ som dessutom föreslår en
nationell strategi för digitalisering av högre utbildning och
forskning samt att Vetenskapsrådet får en stärkt roll för
kunskapsutvecklingen och den vetenskapliga grunden på området. UKÄ
ser också att man på den egna myndigheten kan fördjupa sina
granskningar och analyser med koppling till det högskolepedagogiska
utvecklingsarbetet.

- Vår avsikt med förslagen är att skapa ett varaktigt kretslopp för
den högskolepedagogiska utvecklingen. Såväl främjande som granskande
myndigheter tillsammans med enskilda lärosäten och engagerade nätverk
och intresseorganisationer utgör viktiga kuggar i det systemet,
säger Andrea Amft.

Stafettpinnen förs vidare
Den 6 mars bjuder UKÄ in till en återkopplingskonferens kring
regeringsuppdraget. På konferensen berättar UKÄ mer om resultaten
från regeringsuppdraget men lämnar också över stafettpinnen till
lärosätena och övriga aktörer inom högskolesektorn.

- Lärosätena är fristående myndigheter med eget ansvar och frihet att
arbeta med den pedagogiska utvecklingen på det sett som passar dem
bäst. Vi på UKÄ vill därför överlämna våra resultat som
kunskapsunderlag och inspirationskälla för sektorns fortsatta arbete
med frågorna, säger Andrea Amft.

Digital redovisning till regeringen
Regeringsuppdraget redovisas i digital form på UKÄ:s webbplats. Här
finns bland annat en sammanfattning av arbetet, analysen utifrån
lärosätenas beskrivningar, bedömningar och förslag samt en animerad
film som ger en snabb överblick över de reformer och
samhällsförändringar som påverkat den pedagogiska utvecklingen i
högskolan.

Till webbrapporteringen av regeringsuppdraget »
(https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/pedagogiskt-ut...)

Kontakt

Andrea Amft, projektledare för regeringsuppdraget
Tfn: 073-034 51 65, e-post: andrea.amft@uka.se

UKÄ:s presstjänst
Tfn: 08-563 086 33, e-post: press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den
svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar
kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp
utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt
vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se.
Följ oss på Twitter (https://twitter.com/UKambetet).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/universitetskanslersambetet/r/behov-av-nation...
https://mb.cision.com/Main/5686/2993119/1163349.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.