Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Universitetskanslersämbetet: UKÄ riktar allvarlig kritik mot KI

Universitetskanslersämbetet har, i egenskap av tillsynsmyndighet,
utrett hur Karolinska institutet följt regler relaterade till Paolo
Macchiarinis verksamhet vid lärosätet. Granskningen ger intryck av
att KI till varje pris velat skydda Macchiarinis rykte som forskare
och behålla honom som anställd.

- Det finns flera skäl till att vi konstaterar att KI:s agerande ger
intryck av att lärosätet till varje pris velat skydda Paolo
Macchiarinis rykte som forskare. Vi är bland annat kritiska till
hanteringen av anmälningar om att Macchiarini gjort sig skyldig till
oredlighet i forskning, säger UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm.

I utredningen framkommer att KI:

· inte utrett Macchiarinis bisysslor fullt ut
· inte utrett flera misstankar mot honom angående oredlighet i
forskning

· på ett ofullständigt sätt genomfört de utredningar om oredlighet i
forskning som inletts avseende honom, och

· förlängt en av hans anställningar i strid med lärosätets
anställningsordning.

Bristerna gör att UKÄ inte kan stanna vid att kritisera KI. UKÄ kommer
därför under 2018 att följa upp KI:s arbete med sin åtgärdsplan. Inom
särskilt utvalda områden ska myndigheten också granska styrdokument
och ärenden vid KI, de senare genom särskilda stickprov.

- Vi kommer att kontrollera att KI följer de regler som gäller
redovisningen av bisysslor, handläggningen av anmälningar om
oredlighet i forskning samt anställningsärenden - allt för att
liknande brister inte ska uppstå igen, säger UKÄ:s chefsjurist
Christian Sjöstrand.

Macchiarinis verksamhet på KI och Karolinska universitetssjukhuset har
varit föremål för flera granskningar, bland annat avslutades nyligen
en förundersökning om operationer som genomfördes i Sverige.
Karolinska universitetssjukhuset och KI:s ansvar för verksamheten har
utretts i två olika granskningar som utmynnat i särskilda rapporter.

Till beslutet (http://www.uka.se/5.4d15d7f315ec76b99d981b7.html)

För mer information, kontakta
Christian Sjöstrand, chefsjurist, 08-563 087 31,
christian.sjostrand@uka.se

Anders Söderholm, generaldirektör, nås via presstjänsten på 073-662 86
33, press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den
svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar
kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp
utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt
vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se.
Följ oss på Twitter (https://twitter.com/UKambetet).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/universitetskanslersambetet/r/uka-riktar-allva...
http://mb.cision.com/Main/5686/2385788/748280.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.