Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-08

Universitetskanslersämbetet: Utbildas lärare inom rätt ämnen?

En ny rapport från UKÄ kartlägger antalet examinerade lärare och vilka
ämnen som ingår i lärarnas examina. För första gången analyseras hur
ämnena i lärarnas examina förhåller sig till undervisningsbehovet
enligt timplanen för grundskolan. Rapporten presenterar ett förslag
till modell för en ämnesvis dimensionering av lärarutbildningen.

Debatten om lärare, skolan och bristämnen väcker stort engagemang. I
UKÄ:s nya rapport Ämnen i lärarstudenternas examina redovisas de
ämnen som ingår i timplanen för grundskolan och hur frekventa de är i
lärarexamina. Resultatet visar på en diskrepans som gör att det på
sikt kommer att bli en förvärrad obalans med fler bristämnen.

- Bristämnen i skolan är en allvarlig samhällsutmaning. I vår nya
rapport presenterar UKÄ ett förslag till modell som kan bidra till
arbetet med att förbättra dimensioneringen av lärarutbildningen,
säger Harriet Wallberg, universitetskansler på
Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Modellen baseras på undervisningsbehovet per ämne, utifrån
grundskolans timplan. En sådan ämnesvis dimensionering skulle kunna
användas på lärarutbildningar inriktade mot grundskolan.

- Det krävs samarbete mellan lärosätena, och mellan lärosätena och
skolhuvudmännen, för att modellen ska kunna tillämpas. Vår modell
skulle kunna vara en utgångspunkt för ett sådant arbete, menar
Fredrik Svensson, utredare på UKÄ.

Resultatet i rapporten bygger på registerbaserade uppgifter. Det
skiljer sig från de uppgifter som hittills cirkulerat i debatten om
bristämnen.

- Analysen visar att läget i flera fall inte är så alarmerande som det
framställts. Ett exempel är kemilärare där det har examinerats i
genomsnitt 73 kemilärare per år de senaste tio åren. I debatten har
det förekommit uppgifter om att endast en handfull lärare inom ämnet
examinerats. Detta innebär inte att behoven är tillgodosedda men det
ger en delvis ny bild, fortsätter Fredrik Svensson.

Läsåret 2013/14 examinerades 9 070 lärare. Antalet examinerade lärare
har varit cirka 8 000 per år i medeltal de senaste tjugo åren. Även
könsfördelningen är relativt stabil med cirka 80 procent kvinnor och
20 procent män. Det examineras lärare på över 25 lärosäten runt om i
landet. Flest lärare utbildas vid Stockholms universitet.

Ta del av rapporten Ämnen i lärarstudenternas examina »
(http://www.uka.se/5.272b19ff14e2a77aec41ab27.html)

För mer information, kontakta

Fredrik Svensson, utredare
Tfn 08-563 087 87
E-post: fredrik.svensson(at)uka.se

Annika Pontén, avdelningschef
Tfn: 08-563 087 57
E-post: annika.ponten(at)uka.se
Pressekreterare
Tfn 073-662 86 33
E-post: press(at)uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) bidrar till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen
inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt vi utövar
tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss
på Twitter (https://twitter.com/UKambetet).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/universitetskanslersambetet/r/utbildas-larare-...
http://mb.cision.com/Main/5686/9827006/417035.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.