Du är här

2017-08-25

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - juni 2017

April - juni 2017
- Omsättningen uppgick till 110,1 mkr (152,7 mkr april - juni 2016)

- Bruttomarginalen uppgick till 18,0 (18,1) procent

- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -0,5 (9,4) mkr, med en marginal
på neg (6,2) procent.

- Resultat per aktie uppgick till -0,04 (1,52) kr

Januari - juni 2017
- Omsättningen uppgick till 190,3 mkr (233,2 mkr januari - juni 2016)

- Bruttomarginalen uppgick till 17,7 (17,9) procent

- Rörelseresultat, EBITA, uppgick till -7,5 (5,9) mkr, med en marginal
på neg (2,5) procent.

- Resultat per aktie uppgick till -1,24 (0,88) kr

Viktiga händelser under och efter perioden
- Fartyget M/S Sjøveien är nu i drift och har genomfört sina första
resor för PolarQuest. Fartyget drabbades av en försening i färdigställande
vilket ledde till att de fem första resorna ställdes in, detta påverkade
omsättningen under kvartal två negativt med cirka 2,9 mkr.

- UTG Reseproduktion har bytt namn till Unlimited Travel Production och
Marianne Själander tillträdde som VD i bolaget den 1 augusti. Marianne kommer
från en roll som produktionschef i bolaget.

- Den 3 juli förvärvade grundarna av Eventyr ytterligare 20 procent av
aktierna i Eventyr i enlighet med tidigare avtal, och äger därefter 70
procent av aktierna i bolaget. Unlimited Travel Group äger resterande 30
procent.

- Den 7 juli förvärvades 15 procent av grundarna av Go Active,
Unlimited Travel Group äger nu 100 procent av bolaget.

Ur VDs kommentar
"Bokningsläget för helåret 2017 var per 30 juni på samma nivå som föregående
år borträknat effekten från en större enskild bokning. Jämfört med 2016 ger
säsongseffekter färre avresor under det första halvåret men fler under det
andra halvåret. Bokningsläget för kvartal tre var per 30 juni cirka 18 mkr
högre än vid samma tidpunkt föregående år och kvartal fyra på samma nivå.

EBITA under första halvåret uppgick till -7,5 mkr (5,9) mkr. Denna
resultatminskning beror förutom på minskningen i omsättning på att det under
årets första halvår har gjorts investeringar i digitala system och IT med
syfte att driva försäljning. Vi har även förstärkt säljstyrkan i flera bolag,
bland annat i Travel Beyond som i början av året genomförde en
grupprekrytering som fördubblade bolagets försäljningsstyrka. Detta har gett
en positiv effekt i bokningar främst inför 2018."

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Finansiell historik 2017 2016 2016 2015 2014 2013 |
| Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec |
| Omsättning (mkr) 190,3 233,2 496,4 455,0 426,31 430,4 |
| Förändring mot föregående år -18,4% - 9% 7% -1% -5% |
| EBITA (mkr) -7,5 5,9 24,4 15,2 16,3 14,9 |
| EBITA-marginal neg 2,5% 4,9% 3,3% 3,8% 3,5% |
| Resultat per aktie (kr) -1,24 0,88 3,72 2,47 2,71 2,35 |
| Utdelning per aktie (kr) - - 2,50 2,00 1,20 1,00 |
| Extrautdelning per aktie (kr) - - 1,50 1,00 1,50 0,00 |
| Nettokassa (mkr) 42,8 62,5 52,3 46,5 39,7 28,1 |
| 1)From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas |
|istället som intressebolag |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti kl. 08.00 CET.

Q2 2017 Delårsrapport Unlimited Travel Group
http://hugin.info/139043/R/2129238/813285.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.