Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - september 2017

Juli - september 2017
* Omsättningen uppgick till 131,3 mkr (115,7 mkr juli - september 2016)
* Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (21,4) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 10,5 (9,1) mkr, med en marginal på 8,0
(7,8) procent.
* Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av
andelar i koncernföretag) uppgick till 1,77 (1,45) kr

Januari - september 2017
* Omsättningen uppgick till 321,6 mkr (348,9 mkr januari - september 2016)
* Bruttomarginalen uppgick till 19,0 (19,0) procent
* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 3,0 (15,0) mkr, med en marginal på 0,9
(4,3) procent.
* Justerat resultat per aktie (resultat exklusive effekter av avyttring av
andelar i koncernföretag) uppgick till 0,53 (2,33) kr

Viktiga händelser under och efter perioden
* Kallelse har gått ut till extra bolagstämma den 1 december för beslut om
att lansera ett optionsprogram för nyckelpersoner inom koncernen. Syftet är
att stärka långsiktig utveckling och ge incitament för den samlade affären.
Styrelsen föreslår även att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att besluta om nyemission av aktier med syfte att på ett tidseffektivt sätt
möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier.
* Anders Ehrling, Anna Elam, Michaël Berglund och Staffan Lund har utsetts
till valberedning i Unlimited Travel Group. Valberedningen har utsetts i
enlighet med den instruktion som fastställdes av årsstämman 2017.
* Unlimited Travel Group vann priset för "årets bästa bilaga 2017" på
Publishingprisgalan den 23 oktober för bilagan "Passionerade specialister
på småskaliga och storslagna resor&event".

Ur VDs kommentar
"Efterfrågan under juli - september ökade jämfört med föregående år och
ackumulerat är bokningsingången cirka 10 procent högre än föregående år.
Bokningsläget inför 2018 påverkas positivt av en enskild större bokning, men
är även borträknat denna högre än vid samma tidpunkt föregående år.

EBITA i kvartalet uppgick till 10,5 mkr (9,1) mkr. Resultatökningen är främst
hänförlig till ökningen i omsättning. EBITA under januari - september uppgick
till 3,0 mkr (15,0) mkr. Denna resultatminskning beror, förutom på att
föregående år påverkades av en enskild större bokning, på investeringar i
digitala system och IT med syfte att driva försäljning, samt ökning av
personalstyrkan."

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Finansiell historik 2017 2016 2016 2015 2014 2013 |
| Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec |
| Omsättning (mkr) 321,6 348,9 496,4 455,0 426,31 430,4 |
| Förändring mot föregående år -7,8% - 9% 7% -1% -5% |
| EBITA (mkr) 3,0 15,0 24,4 15,2 16,3 14,9 |
| EBITA-marginal 0,9% 4,3% 4,9% 3,3% 3,8% 3,5% |
| Resultat per aktie (kr) 0,60 2,33 3,72 2,47 2,71 2,35 |
| Utdelning per aktie (kr) - - 2,50 2,00 1,20 1,00 |
| Extrautdelning per aktie (kr) - - 1,50 1,00 1,50 0,00 |
| Nettokassa (mkr) 53,7 86,0 52,3 46,5 39,7 28,1 |
| 1)From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas |
|istället som intressebolag |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 08.00 CET.

Q3 2017 Delårsrapport Unlimited Travel Group
http://hugin.info/139043/R/2147832/823783.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.