Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

Uponor: Vidhåller helårsprognosen för 2019 - sammanfattning presentation

STOCKHOLM (Direkt) Det finländska byggmaterialbolaget Uponor släppte idag
kvartalsrapport avseende första kvartalet 2019. Bolagets vd Jyri Luomakoski
presenterade kvartalsrapporten i Helsingfors, där bolagets omstrukturering
samt effekten av de två avyttringarna som gjorts var centrala.

Nedan följer en sammanfattning av bolagets briefing med tillhörande utdrag.

Jyri Luomakoski, vd för Uponor

https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/interim-results-briefing-1-...

Vd:n berättar här om bolagets höjdpunkter under kvartalet och konstaterar att
nettoomsättningen tillika rörelsevinsten minskade i jämförelse med första
kvartalet 2018. Jyri Luomakoski tillägger att den största orsaken till
minskningen är avyttringen av Uponor Infras nordamerikanska verksamhet samt
Zent-Frenger. Nettoomsättningen uppges ha minskat med 10 procent och
rörelsevinsten med 16 procent. Rensat för avyttringarna är minskningen av
nettoomsättningen mindre, medan rörelsevinsten har utvecklats positivt,
konstaterar Jyri Luomakoski.

https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/interim-results-briefing-1-...

En bidragande faktor till den högre organiska rörelsevinsten var segmentet för
byggnadslösningar i Europa. Jyri Luomakoski berättar här om varför och hur
bolagets senaste lanseringar och avyttringar har påverkat rörelsevinsten.

(Källa: Uponor)

https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/interim-results-briefing-1-...

Avseende bolagets kassaflöde konstaterar Jyri Luomakoski att det operativa
kassaflödet minskade mot första kvartalet 2018, i huvudsak till följd av den
tröga starten i Nordamerika vilket föranlett ett större varulager vilket
reflekterades i siffrorna för första kvartalet.

(Källa: Uponor)

https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/interim-results-briefing-1-...

Tidigare nämndes att den organiska rörelsevinsten förbättrats. Detsamma gäller
bruttovinstmarginalen, deklarerar Jyri Luomakoski. Här presenterar han bland
annat bolagets exit ur lågvinstmarknader som en anledning till ökningen.

(Källa: Uponor)

https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/interim-results-briefing-1-...

Jyri Luomakoski avslutar presentationen med att vidhålla den prognos för 2019
som presenterades i bolagets föregående kvartalsrapport (kvartal fyra).
Nybyggnationen anses stabil på flera marknader förutom i Sverige och Finland
där man noterar en inbromsning. Bolaget prognosticerar en nettoomsättning och
organisk rörelsevinst för helåret 2019 till 1107,7 miljoner euro respektive
83,5 miljoner euro, vilket är föregående års siffror exklusive bidraget från
de avyttrade verksamheterna.

(Källa: Uponor)

Presentationen i sin helhet finns via länken nedan.

https://platform.goodmood.fi/goodmood/uponor/interim-results-briefing-1-...

Sammanfattningen har gjorts i samarbete mellan Financial Hearings och
Nyhetsbyrån Direkt. Syftet är att öka tillgängligheten till informationen.
Bearbetningen görs mot ersättning av en separat redaktion inom Nyhetsbyrån
Direkt, frikopplad från Direkts övriga redaktion

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.