Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel tredje kvartalet 2021

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4, före avräkning av statens andel, uppgick under tredje kvartalet 2021 till 1,037,768 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11 208 fat olja. Produktionsandelen efter statens andel (”Net Entitlement”) uppgick till 428 121 fat olja, motsvarande 41 procent av totala produktionen. Det erhållna oljepriset var under kvartalet USD 66,7 per fat och 448 740 fat olja såldes.


Produktion
(fat)*
Produktionsandelen efter statens andel (fat)**Oljeförsäljning (fat)Erhållet oljepris
(USD/fat)
Q3 20211 037 768428 121448 74066,7
Q2 20211 003 750420 655477 70859,7
Q1 20211 042 686518 895367 72646,7
Q4 20201 018 653529 699547 33842,3
Q3 2020979 922509 559416 16242,8
Helår 20204 148 8182 157 3852 317 87547,7

* Före statens andel
** Efter statens andel

Net Entitlement är Tethys Oils säljbara andel av produktionen och beräknas månadsvis i enlighet med villkoren i produktionsdelningsavtalet (”EPSA”) för Block 3&4. Net Entitlement kan variera beroende på produktionsvolym, oljepris och återvinningsbara kostnader. För en utförligare förklaring av Net Entitlement hänvisas till Tethys Oils årsredovisning för 2020.

Oljeförsäljningen av 448 740 fat under det tredjekvartalet 2021 omfattar de planerade oljeförsäljningarna för juni, juli och augusti. Oljeförsäljningen som planerades till september ingår inte i tredje kvartalets försäljning då den genomfördes i början på oktober. Följaktligen reflekterar det erhållna oljepriset under det tredje kvartalet endast månaderna juni till augusti och inte september månads officiella försäljningspris (”OSP”). Genomsnittlig OSP för månaderna juli till september 2021 var USD 70,3 per fat.

Kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2021 publiceras den 9 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta


Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Tethys Oil AB (publ)


Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,9 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,9 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2020 en genomsnittlig oljeproduktion om 11 336 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Bifogade filer


Uppdatering om produktion, försäljning och produktionsandel tredje kvartalet 2021

Författare MFN