Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Uppfinnaren: Uppfinnaren publicerar Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

UPPFINNAREN PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2018

Finansiell översikt
Resultat efter finansiella poster uppgick till -102 061 kr.
Per 30 juni uppgick eget kapital till 535 402 322 kr.
Skulderna uppgick till 59 363 448 kr och bestod huvudsakligen av koncernintern skuld om 42 773 838 kr.
Bolagets soliditet var 90,02%.

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period.

Halvårsrapporten för Uppfinnaren 1 AB (publ) har inte granskats av en revisor. Kr 2018-01-01 - 2018-06-30 2017-01-01 - 2017-06-30 2017-01-01 - 2016-12-31 Nettoomsättning 0 17 496 842 31 540 763 Rörelseresultat -4 105 291 293 480 633 158 986 616 Resultat efter fin poster -102 061 289 766 778 146 645 454 Uppgifter på balansdagen: Balansomslutning 594 765 770 1 052 972 628 629 721 164 Soliditet % 90,02 41,70 85,87

Information om publicering av finansiella rapporter

Uppfinnaren 1 AB (publ) har för avsikt att publicera nästa halvårsrapport den 8 februari 2019.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 13 juli 2018

Uppfinnaren 1 AB (publ)
Navid Rostam, vd

Denna information är sådan information som Uppfinnaren 1 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Uppfinnaren Pressrelease 2018-07-13.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23666
Uppfinnaren Halvarsrapport 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23667

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.