Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

Urstark GARO fortsätter att leverera

wysiwyg_image

På fotot: Aktiespararnas Edin Paradzik tillsammans med GAROs styrelseordförande Stefan Jonsson.

Gnosjöentreprenörerna GARO har med sina smarta och energisnåla lösningar inom elprodukter förändrat den svenska marknaden. För 2018 blev nettoomsättning 903 mkr, att jämföra med 796 mkr året innan. Resultat efter skatt hamnade på 82,7 mkr, något sämre än för 2017 då den slutade på 85,6 mkr.

Aktiespararnas bolagsbevakare Edin Paradzik började med att presentera sig själv och Aktiespararnas fyra kärnfrågor:

Hållbarhet/Korruption, Ett ökad oberoende, Hybridstämmor samt slentrianmässigt riktade företrädesemissioner.

Paradzik berättade att en av Aktiespararnas kärnfrågor för 2019 är Hybridstämmor, vilket betyder att aktieägare skulle kunna närvara på stämmor både fysiskt och via webben. Har ni funderat på att sända eller filma hela eller delar av bolagsstämma som kan finnas tillgänglig för aktieägare via webben?

Styrelseordförande Stefan Jonsson svarade att man inte diskuterat frågan tidigare. Han berättade att frågan kan vara intressant och att bolaget kommer att undersöka möjligheterna till att webbsända i någon form i framtiden.

Därefter ställde Paradzik följande fråga:

”Skulle ni kunna berätta något om konkurrenterna inom E-mobilty, gärna dem som finns i Sverige men även situationen i Europa?”

Svaret kom från Patrik Andersson, som timmarna innan stämman utsågs till GAROs nye vd.

”Vi har många konkurrenter inom E-mobilty. Det är många aktörer som på olika sätt konkurrerar med varandra. Konkurrenssituationen förändras dagligen och vi känner att vi har bra bevakning av marknaden. Vi har nischat in oss på att paketera smarta lösningar som innehåller mycket teknik”.  Patrik berättade att en av konkurrenterna är svenska ABB.

Paradzik hänvisade till både årsredovisningen och VDs anförande där man påpekade att förvärvet av WEB-EL var strategiskt viktigt för GARO. Ser ni andra område där ni via förvärv skulle kunna utveckla bolag?

Svaret kom från ordföranden Jonsson som berättade att i dagsläget ser man inte behovet av att göra ytterligare förvärv. Men eftersom det händer väldigt mycket i branschen så bevakar GARO ständigt vad som händer på marknaden. ”Skulle vi få uppfattning att genom ett intressant företags förvärv kunna utveckla GARO ytterligare så återkommer vi med information till aktiemarknaden.”

Paradzik konstaterade att GARO E-mobilitys fleråriga paneuropeiska avtal med E.ON är ett väldigt bra sätt för bolaget att expandera i Europa. Men finns det några begränsningar i avtalet? Kan t.ex. GARO teckna ett liknande avtal med en av E.ONs konkurrenter?

Ordföranden Jonsson svarade:

”Vi har ett flerårigt avtal med E.ON som ger oss mycket goda möjligheter till expansion. Avtalet, som alla andra avtal, har vissa begränsningar, men vi har inga begränsningar som säger att GARO inte kan teckna ett liknande avtal med en annan aktör.”

Bolagsstämman, som hölls den 15 maj i Gnosjö, med ett femtiotal närvarande aktieägare, avslutades med gemensam middag på Gnosjöandans Kunskapscenter.

Bevakare och skribent: Edin Paradzik

 

 

Författare Bolagsbevakningen