Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-21

US Energy: Statusuppdatering avseende Ginger Oil AB (publ): Rekonstruktionsplanen godkänd för Ginger Oil Co, Inc

Som Bolaget tidigare kommunicerat, har det helägda dotterbolaget
Ginger Oil Co, Inc, befunnit sig i företagsrekonstruktion, sk
"chapter 11" i USA. Styrelsen har allt sedan dotterbolaget beviljades
företagsrekonstruktion i USA (februari 2016) arbetat med en plan för
att säkerställa fortsatt drift. Planen har bland annat innefattat
kostnadsbesparingar i såväl den amerikanska verksamheten, som i det
svenska moderbolaget, ny kapitalanskaffning samt ett samgående med
U.S. Energy Group AB. Det är glädjande att amerikansk domstol nu har
beviljat och godkänt den upprättade planen, innebärande att det
amerikanska dotterbolaget kommer att frånträda tvångsförvaltning och
återgå till normal drift från och med den 19 augusti 2016.

Styrelsen kommunicerade tidigare att den ursprungliga planen var att
komma ut ur chapter 11 i september/oktober, men genom de
kapitaltillskott som EQTarg Capital AB tillfört Bolaget, möjliggörs
detta alltså redan den 19 augusti 2016.

Ginger Oil AB, i egenskap av moderbolag för Ginger Oil Company, Inc,
med säte i Houston, Texas, har förbundit sig att, dels omvandla sin
fordran om ca 2,8 mUSD till aktieägartillskott, samt tillskjuta
ytterligare ca 1,25 mUSD (kontant) i aktieägartillskott, vilket
kommer att stärka dotterbolagets egna kapital med motsvarande ca 4
mUSD. Det är styrelsens uppfattning att dessa transaktioner möjliggör
återläggning av den tidigare nedskrivningen avseende fordringar på
det amerikanska dotterbolaget, innebärande en positiv resultateffekt
av engångskaraktär om ca 24 mSEK.

Styrelsen för Ginger Oil AB avser att inom kort kommunicera en plan
för kommande borrningar och produktionshöjande åtgärder som ligger i
närtid, samt resultatet av en studie avseende reservvärden i bolagets
markrättigheter.

För ytterligare information kontakta: Anders Lagerberg, VD
U.S. Energy Group AB (publ)
Telefon: 070?688 65 36
Hemsida: www.usenergy.se
E-post: anders.lagerberg@usenergy.se

Om U.S. Energy Group AB

U.S. Energy Group AB (publ), listat på AktieTorget under kortnamnet
USE B, är ett svenskt gas- och oljebolag som investerar som
andelsägare i ett flertal borrprojekt och producerande brunnar.
Bolaget har i dag huvudsakligen sina tillgångar i Texas, USA.
Investeringar skall ske i politiskt stabila områden där infrastruktur
är väl uppbyggd och avsättning för utvunna produkter finns. Bolagets
säte är i Borlänge.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/us-energy/r/statusuppdatering-avseende-ginger-...
http://mb.cision.com/Main/11544/2049448/542583.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.