Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

USA: ÅTERHÄMTNING TAPPAR FART, MEN FORTSÄTTER - COMMERZBANK

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den amerikanska ekonomin tappar nu tydligt fart och tiden med positiva överraskningar för BNP-tillväxten verkar vara förbi. Men återhämtningen är inte på något sätt i fara, utan går bara långsammare.

Det skriver Commerzbank i ett marknadsbrev på torsdagen.

De noterar att USA:s BNP väntas växa starkt under det andra kvartalet, med runt 7,5 procent uppräknat i årstakt, men att detta ändå är svagare än de cirka 10 procent som de flesta ekonomer räknade med fram till ganska nyligen.

"Detta kan betyda att perioden med positiva tillväxtöverraskningar är förbi", skriver de.

Bakom nedrevideringarna döljer sig ett tydligt tapp av momentum på flera håll i den amerikanska ekonomin. Störst tapp finns i den tidigare tillväxtmotorn privatkonsumtionen, som i stort sett gått sidledes sedan i mars, om än på en hög nivå.

Även bostadsbyggandet, som varit den andra viktiga tillväxtmotorn på senare, har överraskat negativt på sistone. Efter en tidigare stark utveckling har det skett en avkylning under 2021, delvis till följd av att en rad flaskhalsar pressat upp priserna på byggmaterial men också till följd av att efterfrågan dämpats. Samtidigt är det kommersiella byggandet fortsatt svagt.

Commerzbank ser tre anledningar till denna avkylning av den amerikanska ekonomin: För det första ger finanspolitiken inte längre samma skjuts som tidigare, även om den är fortsatt expansiv. För det andra dämpar flaskhalsar aktiviteten, till exempel vad gäller försäljningen av nya bilar. Och för det tredje de höga priserna.

"Den ekonomiska tillväxten i USA har passerat toppen, inte minst till följd av att den enorma stimulansen från finanspolitiken avtar", skriver Commerzbank.

Det finns dock förmildrande omständigheter, som alla flaskhalsar som får företagen att ta från sina lager för att kunna möta efterfrågan. När lagren ska fyllas på igen i framtiden kommer tillväxten att lyftas då i stället, så delvis handlar det om en förskjutning i tid.

"Sammantaget förväntades tillväxten hur som helst försvagas när återhämtningen från den pandemirelaterade nedgången våren 2020 fortsatte. En 'mogen' ekonomi som USA växer inte med 7 eller 8 procent under någon längre tid", påpekar Commerzbank.

De menar därmed att avmattningen i tillväxten kan ses som början på en återgång till en mer normal ekonomisk utveckling.

"Dessutom kommer de många flaskhalsarna att övervinnas snabbare med långsammare tillväxt. Övergången till normalläge kan vara skakig på sina håll, men vi förväntar oss att den amerikanska ekonomin fortsätter att växa", skriver de.
Författare Direkt-SE