Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-19

USA: BESTÅENDE PRODUKTIVITETSÖKNING PGA CORONA – OXFORD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coronakrisen har accelererat automatiseringen, vilket troligen kommer att fortsätta även efter pandemin och leda till en bestående produktivitetsökning som lyfter tillväxten.

Det bedömer Oxford Economics i en analys.

"Strikta åtgärder för social distansering, akut arbetskraftsbrist och en massiv övergång till fjärrarbete har fått företag att snabbt investera i ny teknik och automatisering under coronakrisen", skriver de.

Den ökade digitaliseringen har gjort att företag nu kan producera mer med färre anställda, alltså högre produktivitet, och Oxford Economics tror denna sorts automatisering är här för att stanna.

"De flesta industrier har reagerat på pandemin genom att snabbt införa produktivitetshöjande teknik, och vi förväntar oss inte att företag överger dessa arbetsbesparande verktyg", skriver de.

De ser detta som en möjlighet för en bestående acceleration av produktivitetsutvecklingen inom traditionellt lågproduktiva sektorer som sjukvård, detaljhandel och lager – genom sådant som självscanning, telemedicin och robotar.

Den nu utbredda arbetskraftsbristen i USA kan dessutom leda till ännu mer automatisering, bedömer Oxford Economics, särskilt i de lågbetalda och arbetskraftsintensiva sektorer som drabbats hårdast av pandemin. Detta kan på sikt leda till färre arbeten i dessa sektorer, där Oxford Economics beräknar att 45 procent av de jobb som försvunnit under pandemin kan komma att automatiseras. Detta gäller särskilt för mer rutinartade arbetsuppgifter i den kontaktnära sektorn, inom bland annat restauranger, detaljhandel och tillverkningsindustrin.

Samtidigt som jobb försvinner leder automatisering också till att det skapas nya jobb i mer innovativa, högproduktiva sektorer, påpekar Oxford Economics.
Författare Direkt-SE