Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

USA: BNP (PREL) STEG 4,1% 4 KV I BERÄKNAD ÅRSTAKT (NY)

(tillägg: från stycke fyra)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA:s bruttonationalprodukt, BNP, steg med 4,1 procent i beräknad årstakt under fjärde kvartalet.

Det visar den andra beräkningen av BNP från det amerikanska handelsdepartementet.

Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytiker att BNP skulle ha stigit med 4,2 procent, det första estimatet visade på +4,0 procent.

Den privata konsumtionen steg enligt den nya bedömningen med 2,4 procent (+2,5% i den första beräkningen). Prisindex för den privata konsumtionen, PCE price index, steg med reviderade 1,6 procent (+1,5). Motsvarande index rensat för livsmedel och energi, (Core PCE index) steg med reviderade 1,4 procent (+1,4).

Den offentliga konsumtionen sjönk med reviderade 1,1 procent (-1,2). Försvarsutgifterna ökade med reviderade 4,7 procent (+5,0).

Fasta bruttoinvesteringar steg med 19,1 procent (+18,4). Investeringar i utrustning steg 25,7 procent (+24,9). Bostadsinvesteringarna steg 35,8 procent (+33,5).

Exporten steg med reviderade 21,8 procent (+22,0), medan importen steg med reviderade 29,6 procent (+29,5).

Privatkonsumtionen gav ett BNP-bidrag på 1,61 procentenheter (1,70), medan bidraget från nettoexporten var –1,55 procentenheter (-1,52). Lagerförändringen gav ett bidrag på 1,11 procentenheter (1,04).
Författare Direkt-SE