Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

USA: Detaljhandeln +0,2 % i juli jfr juni (Forts)

(Kompletterad med revidering i sista stycket)

(SIX) Omsättningen i den amerikanska detaljhandeln steg med
0,2 procent i juli jämfört med månaden innan. Analytiker hade
räknat med en uppgång på 0,3 procent.

I juni steg detaljhandeln med reviderade +0,6 procent
(preliminärt +0,4 procent).

Exklusive bilar var försäljningen upp 0,5 procent jämfört med
månaden innan. Marknaden hade väntat sig en uppgång med 0,4
procent.

I juni var försäljningen exklusive bilar upp med reviderade
0,1 procent (preliminärt 0,0 procent).

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare TIC