Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

USA: Ekonomer oense över finanspolitikens vikt för Fed-inbromsn

(SIX) En ökad risk för oenighet om finanspolitiken inom den
amerikanska kongressen kan begränsa Federal Reserves steg mot en
inbromsning av obligationsköpen under kommande månader.

Det uppger ekonomer, enligt Financial Times.

Även om statistik över sysselsättning, inflation,
fabriksaktivitet och bostadsmarknaden väntas vara huvudorsaken
bakom Federal Reserves beslut avseende en inbromsning i
obligationsköpen, så kommer ledamöterna även bevaka utvecklingen
i kongressen.

"En splittring mellan republikaner och demokrater har
vidgats, vilket ökar risken avseende en möjlig
regeringsnedstängning så tidigt som den första oktober och en
kris avseende höjningen av USA:s skuldtak mellan mitten av
oktober och mitten av november kan möjligtvis leda till en
ytterligare dust med betalningsinställelse", skriver
finanstidningen.

En minoritet av ekonomerna bedömer att en bister
finanspolitisk miljö skulle kunna leda till en senareläggning av
centralbankens första steg i inbromsningen av obligationsköpen,
särskilt om den ekonomiska statistiken skulle vara blandad och
om Fed-ledamöterna har en avvaktande inställning.

Många investerare och ekonomer tror dock att Federal Reserve
kommer att inleda en inbromsning i obligationsköpen i september,
något som en del ledamöter har indikerat. En del ekonomer
antyder samtidigt att centralbanken antingen kommer behöva ta en
paus i inbromsningen efter den första minskningen eller till och
med öka takten i obligationsköpen igen om de finanspolitiska
utsikterna förvärras under hösten.

"Vi tror att det kommer krävas en omfattande inbromsning i
statistiken för att förhindra att en inbromsning (av
obligationsköpen, red anm) inleds i september", uppger Michael
Gapen, senior ekonom vid Barclays och tillägger att debatten
avseende skuldtaket och andra finanspolitiska förhandlingar
sannolikt inte kommer fälla frågan innan septembermötet.

"Jag tror att en mer sannolik situation är att Fed tar ned
köpen ett steg i september och att någon form av finanspolitisk
ofördelaktig utveckling kommer innebära att Fed stannar på den
nivån under en längre tid än vad som tidigare förutsetts. Eller
om det skulle bli ett större avbrott skulle Fed ta ett steg
tillbaka för att göra mer", tillägger han.

Robert Hultqvist
SIX News

Författare TIC