Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-01

USA: Inköpschefsindex uppgick till 55,4 i juli (50,9)

(SIX) USA:s inköpschefsindex för tillverkningssektorn, ISM,
uppgick till 55,4 i juli. Det kan jämföras med förväntningarna
som låg vid 52,0 och med förra månadens utfall som låg vid 50,9.

En indexsiffra över 50 indikerar en ökad ekonomisk aktivitet
jämfört med månaden innan. Ett tal under 50 antyder avmattning.
Statistiken anses mycket viktig eftersom den anger
efterfrågeläget i hela landet, jämfört med Chicago och Atlanta
Index som ingår i ISM.

Statistiken presenteras av amerikanska Institute of Supply
Management, ISM. Indexet framräknas utifrån en nationell
månatlig förfrågning av inköpschefer inom
tillverkningsindustrin.

Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång,
produktion, lager, leveranstider och sysselsättning.

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare TIC