Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-09-14

USA: KPI +0,6 % i augusti jmf juli (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Konsumentprisindex (KPI) i USA var upp 0,6 procent
under augusti jämfört med närmast föregående månad. Marknadens
prognos var att KPI skulle stiga med just 0,6 procent.

Kärn-KPI, exklusive livsmedel och energi, var upp med 0,1
procent. Kärn-KPI förväntades ha ökat med 0,2 procent.

Årstakten uppgick för KPI till +1,7 procent (+1,4 procent
föregående månad) och till +1,9 procent för kärn-KPI (+2,1
procent föregående månad).

Priserna på livsmedel och energi kan variera kraftigt mellan
månaderna varför kärn-KPI är en bra indikator på
inflationstrycket.

Statistiken presenteras av det amerikanska
arbetsmarknadsdepartementet.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.