Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-15

USA: Michigan Sentiment uppgick till 76,3 i feb (73,8) (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Konsumenternas förtroende i USA, enligt University of
Michigan Consumer Sentiment Index, uppgick till preliminära 76,3
i februari. Det kan jämföras med 73,8 månaden innan.
Analytikerna förväntade sig ett utfall på 75,0.

Delkomponenten nuvarande förhållanden uppgick till 88,0,
vilket kan jämföras med 85,0 månaden innan.

Förväntningskomponenten uppgick till 68,7, vilket kan
jämföras med 66,6 månaden innan.

Inflationsförväntningarna på tolv månaders sikt var 3,3
procent, vilket kan jämföras med 3,3 månaden innan.

Inflationsförväntningarna på fem års sikt uppgick till 3,0
procent, vilket kan jämföras med 2,9 månaden innan.

Undersökningen består till 60 procent av konsumenternas
förväntningar och till 40 procent av den rådande situationen.
Indexet startade 1967 med 100 som utgångspunkt.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.