Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-20

USA: Något högre räntor under tisdagen

(SIX) De amerikanska obligationsräntorna steg ett par punkter
på tisdagen i linje med stigande börser.

Sentimentet stod emot att det amerikanska husmarknadsindexet
NAHB överraskade på nedsidan genom att sjunka något till 46 i
februari. Marknadens förväntningar låg vid 48 och månaden innan
var utfallet 47.

Enligt vissa bedömare förekommer spekulationer om att
kvällens protokoll från Federal Reserve ska visa på detaljer
kring när centralbanken kan komma att dra tillbaka
stimulanserna.

Fed-ledamoten Dennis Lockhart tror dock att centralbanken
kommer att behöva fortsätta köpa obligationer under återstoden
av året med tanke på det svaga läget på USA:s arbetsmarknad.

"Vi har en lång väg att gå, särskilt när det gäller
sysselsättningen, innan ekonomin når sin fulla potential", sade
han i en intervju med Reuters under gårdagen.

"Därför är det lämpligt att fortsätta med den mycket
bidragande penningpolitiska hållningen som innefattar
kvantitativa lättnader", resonerar Fed-ledamoten som saknar
rösträtt i den penningpolitiska direktionen i år.

USA:s president Barack Obama uppmanade under gårdagen
kongressen att senarelägga de automatiska nedskärningar som
riskerar att inträffa den 1 mars. Presidenten vill se ett mindre
paket med utgiftsminskningar och skattehöjningar, men många
Republikaner motsätter sig det sistnämnda. Obama presenterade
vid framträdandet inga nya detaljer kring vad han vill skära
ned.

Den amerikanska tioårsräntan steg under tisdagen med två
punkter till 2,03 procent. Vid den svenska stängningen stod
tioåringen i 2,01 procent och nu på morgonen står den i 2,03
procent.

Trettioårsräntan steg tre punkter till 3,21 procent. Vid
tidpunkten för den svenska stängningen var räntan 3,18 procent
och nu på morgonen står den i 3,21 procent.

I eftermiddag kommer USA-statistik över påbörjade husbyggen
och beviljade bygglov under januari. Samtidigt meddelas hur
producentprisutvecklingen var under samma månad.

Vid 20-tiden i kväll offentliggörs protokollet från Federal
Reserves möte den 30 januari.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.