Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

USA: OLIKA SCENARIER INFÖR EVENTUELLT ÅTERINFÖRT SKULDTAK - WSJ

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA:s finansdepartement uppgav på onsdagen att det kan behöva vidta extraordinära åtgärder för att finansiera staten om det federala lånetaket återinförs i sommar. Risken är att pengarna tar slut mycket snabbare än i tidigare skuldtaksepisoder.

Det rapporterar Wall Street Journal (WSJ).

Finansdepartementet utgår ifrån att kongressen kommer att rösta för antingen en höjning av skuldtaket, eller en förlängning av undantaget från skuldtaket, när det nuvarande undantaget löper ut den 1 augusti. Om så inte sker kommer finansdepartementet vidta åtgärder, så som det har gjort tidigare, för att temporärt finansiera statlig verksamhet.

Departementsföreträdare betonar dock att regeringen fortsatt står inför betydande och osäkra lånebehov relaterade till pandemin, liksom substantiell osäkerhet om statens inkomster och utgifter de kommande månaderna. Enligt seniora departementsföreträdare gör detta att det är mycket svårt att förutse hur länge de extraordinära åtgärderna kommer att räcka.

"Finansdepartementet utvärderar ett antal olika scenarier, inklusive några där de extraordinära åtgärderna kan bli uttömda mycket snabbare än i tidigare skuldtaksepisoder", sade Brian Smith, biträdande statssekreterare för federala finanser, i ett uttalande på onsdagen.

När väl skuldtaket har återinförts kan finansdepartementet inte längre öka obligationsupplåningen för att ta in mer pengar för att finansiera statlig verksamhet. I tidigare episoder har extraordinära åtgärder för att finansiera verksamheterna utan att slå i skuldtaket ofta pågått under flera månader.
Författare Direkt-SE