Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

USA: PHILLIPSKURVAN HAR ÖVERLEVT - COMMERZBANK

STOCKHOLM (Direkt) Trots sjunkande arbetslöshet i många länder stiger inte
inflationen, vilket har fått många att ifrågasätta Phillipskurvan - som säger
att en lägre arbetslöshet ska leda till högre inflation. Just nu överskuggas
dock arbetslöshetens effekt på inflationen av andra faktorer och ser man
bortom dem visar exemplet USA att Phillipskurvan fortsatt gäller.

Det skriver Commerzbanks chefekonom Jörg Krämer i ett marknadsbrev.

"Phillipskurvan - det negativa sambandet mellan arbetslöshet och inflation -
har i stort sett överlevt intakt", skriver han.

Han noterar att kärn-PCE-inflationen i USA nu bara är 1,3 procent, trots att
arbetslösheten sjunkit till 4,2 procent. Vid ett första ögonkast verkar detta
motsäga nationalekonomen William Phillips teori från 1958, där han med
brittiska data visade att ju lägre arbetslösheten är, desto högre blir
löneinflationen (och som ett resultat av det blir också KPI-inflationen
högre). Därför ifrågasätter många Phillipskurvan.

"Skeptikerna förbiser dock det faktum att arbetslöshetens påverkan på
inflationen helt enkelt överskuggas av andra faktorer", skriver Jörg Krämer.

För det första har arbetstagarnas inflationsförväntningar sjunkit kraftigt de
senaste årtiondena. Det innebär att de kräver mindre kompensation för
inflationen och att löneökningarna, och därmed inflationen (som till stor del
bestäms av löneökningarna), blir mycket lägre vid en given nivå på
arbetslösheten än tidigare.

För det andra överskuggas Phillipskurvan av det kraftiga oljeprisfallet från
mitten av 2014 till början av 2016. Även om energipriser rensas bort i
kärninflationen leder ett sjunkande oljepris till andrahandseffekter som med
eftersläpning dämpar kärninflationen. Effekten är som störst efter närmare
två år, det vill säga ungefär nu.

"Eftersom det (oljepriset) inte har fallit ytterligare, kommer den dämpande
effekten på kärninflationen förmodligen att mildras de kommande kvartalen.
Korrelationen mellan låg arbetslöshet och stigande inflationen blir då synlig
igen", skriver Jörg Krämer.

Om man väl rensar för lägre inflationsförväntningar och oljeprisfallet kommer
Commerzbank fram till ett samband där 1 procentenhets lägre arbetslöshet
innebär 0,1 procentenhets högre kärninflation på sikt. Samma tydliga samband
syns även i euroområdet.

"Inflationseffekten av en sjunkande arbetslöshet är dock, både i euroområdet
och i USA, bara hälften så stor nu som det var under åren före finanskrisen.
Detta beror utan tvivel på globaliseringen", skriver han.

Globaliseringen innebär att om det är brist på arbetskraft i ett land och
lönerna därför stiger kan arbetsgivare lättare flytta till ett annat land,
vilket håller tillbaka löneökningarna i länder med låg arbetslöshet. Detta
argument gäller dock främst tillverkningsindustrin och i mindre utsträckning
tjänstesektorn som fortsatt förlitar sig främst på inhemsk arbetskraft.

"Följaktligen är en sjunkande arbetslöshet fortfarande ett argument för en
något högre inflation. I detta viktiga avseende kan Phillipskurvan ha
överlevt globaliseringen", skriver han.

För amerikansk del innebär detta att när oljeprisfallets effekter på
inflationen nu gradvis lättar bör kärninflationen gradvis stiga upp mot 2
procent, vilket kan få Federal Reserve att höja styrräntan ytterligare fyra
gånger till slutet av under 2018, som Fed själva antyder. Eftersom marknaden
inte tror på så många höjningar skulle det i så fall få dollarn att stärkas.

Den intakta Phillipskurvan är också relevant för ECB, resonerar Jörg Krämer.
Euroområdet är med en arbetslöshet på 9,1 procent långt ifrån full
sysselsättning, men arbetslösheten sjunker där lika snabbt från toppen 2013
som den gjorde i USA åren efter toppen där 2009.

"På längre sikt antyder detta att inflationen i euroområdet också kommer att
börja röra sig uppåt. I alla fall har deflationshotet försvunnit och
euroområdet behöver inte längre en mycket expansiv penningpolitik", skriver
han.
---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.