Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-01-25

USA: Räntorna marginellt upp efter stark statistik

(SIX) De amerikanska obligationsräntorna steg marginellt
under torsdagens handel och en bidragande anledning var stark
arbetsmarknadsstatistik. Under fredagsmorgonen var räntorna upp
någon punkt jämfört med torsdagens stängning.

Antalet nya arbetssökande sjönk med 5.000 till en nivå om
330.000 under förra veckan, vilket var den lägsta nivån sedan
januari 2008 och klart under analytikernas förväntningar. Den
nuvarande arbetslöshetsnivån är 7,8 procent och Fed planerar att
hålla räntorna nära noll tills arbetslösheten sjunker under 6,5
procent.

Även om en höjning av räntan med anledning av arbetslösheten
kan ligga några år i framtiden är det viktigt på kort sikt hur
en förbättrad ekonomi kan påverka centralbankens
tillgångsköpsprogram, uppgav en räntestrateg vid Wells Fargo
efter statistiken. Flera centralbanksmedlemmar vill gärna att
tillgångsköpsprogrammen upphör, vilket tudelar direktionen.

Federal Reserves balansräkning steg till 3.013 miljarder
dollar under innevarande vecka, vilket är en ökning från 2.965
miljarder dollar under föregående vecka och den första gången
den noterades över 3.000 miljarder. Feds portfölj har mer än
trefaldigats sedan finanskrisen 2008-2009, efter att
centralbanken köpt statsobligationer och bolånerelaterade
tillgångar för att hålla räntorna låga och för att stimulera
ekonomin.

Bland övrig USA-statistik på torsdagen visade Markits
preliminära inköpschefsindex en ökning till 56,1 i januari,
vilket kan jämföras med väntade 53,0 och med nivån på 54,0
månaden innan. Även ledande indikatorer var något starkare än
väntat genom en uppgång på 0,5 procent i december.

Den amerikanska tioårsräntan var oförändrad vid 1,84 procent.
Vid den svenska stängningen stod tioåringen i 1,86 procent och
nu på morgonen står den i 1,85 procent.

Trettioårsräntan steg en punkt till 3,04 procent. Vid
tidpunkten för den svenska stängningen var räntan 3,05 procent
och nu på morgonen står den i 3,05 procent.

Under fredagen väntas USA-statistik över försäljning av nya
hus avseende december vid 16-tiden. Dessutom fortsätter OECD:s
globala forum om offentliga finanser i Paris samt World Economic
Forum i Davos.

Erik Palmung, tel +46 31-350 64 86
erik.palmung@six-group.se
SIX News

Författare direkt.