Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-12

USA: Republikanerna presenterar besparingsplan... (Forts)

(Kompletterad med sista stycket)

(SIX) Republikanerna i det amerikanska representanthuset har
på tisdagen presenterat en plan som innehåller utgifts-
minskningar på 4.600 miljarder dollar under tioårsperioden fram
till och med 2023.

Det rapporterar The New York Times.

Uppgiften är i linje med vad Financial Times skrev i en
tidigare artikel.

Enligt planen ska det amerikanska budgetunderskottet minska
till 528 miljarder dollar 2014, till 125 miljarder dollar 2015
för att år 2023 vända till ett överskott om 7 miljarder dollar.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.