Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-08

USA: Sysselsättningen steg med 236.000 jobb i februari (Forts)

(Kompletterad nyhet)

(SIX) Antalet arbeten utanför jordbrukssektorn i USA ökade
med 236.000 personer i februari. Marknadens prognos var en
ökning i sysselsättningen med 165.000.

Utfallet för januari revideras till +119.000 (preliminärt
+157.000).

Arbetslösheten uppgick till 7,7 procent i februari. Väntat
var 7,9 procent. Utfallet för januari lämnas oreviderat vid 7,9
procent.

Sysselsättningen i den privata sektorn steg med 246.000
personer. Väntat var en ökning med 173.000. I januari steg
sysselsättningen inom den privata sektorn med reviderade 140.000
personer (preliminärt 166.000).

Den genomsnittliga timlönen ökade 0,2 procent. Väntat var en
ökning på 0,2 procent.

Den genomsnittliga arbetsveckan uppgick till 34,5 timmar,
vilket kan jämföras med 34,4 timmar månaden innan.

Sysselsättningsstatistiken räknas som mycket viktig och följs
noggrant av centralbanken Federal Reserve.

Robert Hultqvist, tel +46 8 586 163 76
robert.hultqvist@six-group.se
SIX News

Författare direkt.