Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-12

USA: Tar beslut om Fed-ordförande till hösten - Obama

(SIX) USA:s president Barack Obama uppgav under fredagen att
han förväntar sig att ett beslut om Fed-chefen Ben Bernankes
efterträdare kommer att tas under hösten. Presidenten uppger sig
överväga en lista kandidater som bland annat inkluderar
centralbankens nuvarande vice ordförande Janet Yellen samt Larry
Summers som tidigare varit finansminister under Clinton och
ekonomisk rådgivare åt Obama-administrationen.

Det framgår av Bloomberg News.

Obama lyfter fram att en viktig del i rollen som
centralbankschef är att se till att inflationen hålls under
kontroll. Det är även viktigt med en sund penningpolitik. Andra
utmaningar är det faktum att arbetslösheten fortfarande är för
hög, liksom även långtidsarbetslösheten, medan tillväxten inte
är så hög som den borde vara.

I ett tal under förra veckan lyfte Barack Obama fram Larry
Summers, Janet Yellen den tidigare vice centralbankschefen
Donald Kohn bland lämpliga kandidater. Under fredagen lyfte han
fram att Larry Summers och Janet Yellen finns med på
presidentens lista som även innehåller fler kandidater som han
anser ha en förståelse för centralbankens mandat avseende
prisstabilitet och full sysselsättning.

Ben Bernankes mandat som centralbankschef löper ut i slutet
av januari nästa år.

Robert Hultqvist
SIX News

Författare TIC