Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-21

Utmaningar för tungviktarna trots ökad efterfrågan

wysiwyg_image

Rapporter från Bergman och Beving, Volvo och AQ Group kommenteras av börsexperten Cristofer Andersson.

Komponentbrist, flaskhalsar och fraktkaos. Turbulensen i den återöppningsfas världen befinner sig i har slagit hårt och framför allt mot sektorer som är beroende av delkomponenter och ”just in time”-leveranser. Ökad efterfrågan, men med ett begränsat utbud har lett till ökade kostnader, kostnader som tas ut mot slutkunden(?).

På Stockholmsbörsen finns flera aktörer inom verkstad och industri och givet nämnda turbulens är det synnerligen intressant att dyka ned i ett par bolags rapporter.

wysiwyg_image

Bergman och Beving släppte under tisdagen sin rapport för räkenskapsårets tredje kvartal och siffrorna visar en ökad omsättning och vinst. Emellertid var omsättningsutvecklingen marginell med blott en ökning om 0,1 %, från 10 13 msek till 1 014 msek. EBITA ökade med 21 %, från 66 msek till 81 msek. Resultatet efter skatt landade på 50 msek (40 msek) och per aktie motsvarar detta 1,90 kr (1,5 kr).

Bidragande till den marginella omsättningsökningen var avdelningen ”Tools & Consumables”, som ökade sin nettoomsättning med 4 % och sitt EBITA med starka 55 %. ”Buildning Materials” visade en minskad omsättning om -2 % och en oförändrad EBITA-utveckling. En minskad omsättning var även gällande hos ”Workplace Saftey”, där siffran per sista 30 september landade på -1 %. Dock ökade EBITA 12 % till 29 msek (26 msek).

Magnus Söderlind, VD sedan maj innevarande år, lyfter fram att bolaget fortsätter fokusera på att stärka decentraliseringen, öka fokus på lönsamhet samt intensifiera målstyrningen. Målet är, som tidigare under året kommunicerats, att dubbla rörelseresultatet inom 4-5 år.

Beträffande nuvarande turbulens med komponentbrist och andra flaskhalsar skriver VD: ”Tillsammans med initierade förbättringsprogram ger det mig stor tillförsikt inför framtiden även om fortsatta störningar i leveranskedjor med förlängda leveranstider kan komma att påverka affärsläget. Vår starka finansiella ställning ger oss möjlighet att agera framåtriktat i våra bolag och samtidigt förvärva höglönsamma verksamheter med starka positioner i sina nischer.”

Givet utmaningarna med de flaskhalsar och andra hinder som just nu ställs mot bolaget finns det styrka att skönja i bolaget.

När de senaste tre åren studeras framkommer att såväl omsättning som vinst ökar och befinner sig i en stigande, positiv trend. Detsamma gäller dock inte vare sig det operativa eller fria kassaflödet. Beträffande lönsamheten, som VD trycker på i rapporten, visar både EBITA-marginalen och EBIT-marginalen en positiv trend.

Som investerare i B&B gör man klokt i att följa dessa nyckeltal noga för att se att industri- och verkstadsbolaget ”gör verkstad av snacket”.   

wysiwyg_image

Volvo, ansett som en av Stockholmsbörsens släktklenoder, öppnade denna onsdag sina böcker och i likhet med Söderlind på Bergman och Beving lyfter Volvos VD, Martin Lundstedt, fram komponentbrist och fraktutmaningar som essentiella för såväl det innestående som de kommande kvartalen:

”Läget i den globala leverantörskedjan för halvledare och andra komponenter är dock fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet och brist på fraktkapacitet”.

Emellertid är det ändå ett starkt Volvo som rapporterar, framför allt givet de utmaningar som de och andra verkstadsbolag ställs införs.

Omsättningen steg 11,0 procent till 85 300 msek (76 852), strax under 85 410 msek som analytiker hade förväntat sig.

Justerar vi för valutakursförändringar och avyttringen av UD Trucks ser vi att nettoomsättningen steg med 20 %. Rörelseresultatet blev 9 403 miljoner kronor (7 508) och den viktiga rörelsemarginalen var 11,0 %, vilket är en höjning från tidigare 9,8 %.

Viktigt att belysa är att förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 126 miljoner kronor.

Sett till resultat per aktie landade det på 3,47 kronor, en höjning från tidigare 2,81. Dock var det inte en lika fin ökning på det operativa kassaflödet, som uppgick till -5 735 miljoner kronor (11 712).

Då Kina har spelat en stor roll för verksamheten är det av intresse att dels studera orderingången på anläggningsmaskiner, dels vad Lundstedt har att säga om marknaden. 

”Kina, världens största anläggningsmaskinsmarknad, fortsatte sin nedgång eftersom minskade statliga investeringar i infrastruktur har lett till lägre byggaktivitet och minskat utnyttjande av kundernas flottor. Prispressen, framför allt på grävmaskiner, fortsätter.”

Dock betonar VD att andra marknader, framför allt Nordamerika och Europa, väger upp den minskade omsättningen i Kina.

I det korta perspektivet går det att tolka Lundstedts kommentarer som att utmaningarna kommer bestå under kommande ett, två kvartal, men att i det mer långsiktiga sådana finns mycket som talar för koncernen, inte minst den ökade globala handeln, elektrifieringen och fokus på utbyggnad och moderatisering av infrastruktur.

När nu bland annat Sandvik, Volvo, Bergman och Beving samt AQ Group har rapporterat framkommer det som vi i denna text belyst, nämligen att det dels saknas viktiga komponenter, såsom halvledare, dels är fortsatt instabilt, präglat av störningar, oförutsägbarhet samt fraktkapacitetsbrist.

Även om samtliga bolag är positiva i det mer långsiktiga perspektivet måste du som investerare hålla dig uppdaterad så att de inte tappar marknadsandelar eller förlorar viktiga kontrakt under nuvarande period. Bättre tider kommer, men bara för de som klarar av att hålla ut i de mer sämre sådana.

Cristofer Andersson

Författare Redaktionen