Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-21

VA Automotive ansöker om rekonstruktion - nyemissionen inställd

wysiwyg_image

VA Automotives årsstämmas i särklass viktigaste beslut avsåg en företrädesemission. Aktiespararna ansåg utspädningen vara alltför stor och röstade därför nej till emissionen.

På stämman, som ägde rum i Hässleholm, var varken styrelsens ordförande eller revisorn närvarande.

VA Automotive är i kris. Ett tecken på det är att leverantörsskulderna motsvarar halva balansomslutningen. Denna omständighet tog Aktiespararnas ombud på stämman, Ulf Andersson, upp för diskussion.

Vd och tillika huvudägare, Lars Thunberg, bekräftade att han insåg bolagets stora riskexponering. Han lovade att noga bevaka att VA Automotive klarade sina betalningar.

Aktiespararna var mycket kritiska till det batteri av emissionsförslag som lades fram för stämman, bestående dels av förslag om företrädesemission och dels av förslag om emissionsbemyndigande till styrelsen.

Ulf Andersson ställde flera frågor om emissionsvillkoren. Han fick många svar, men inga svarade på hans frågor.

Ett svar fick i alla fall Andersson: Av de totalt 24,5 miljoner kronor som företrädesemissionen avsåg skulle 10 miljoner gå till investeringar i produktionen.

Men nu är alltså nyemissionen inställd. VA Automotive har begärt företagsrekonstruktion. Om den beviljas ges en respit under vilken styrelsen har möjlighet att söka lösa de finansiella problemen.

”Efter bolagsstämmans beslut om nyemission har det framkommit ny information om koncernens förväntade försäljning, som visar på en omsättning som är väsentligen sämre än vad som tidigare antagits. Detta medför att VA Automotives resultat och likviditet kommer att bli väsentligen sämre än vad som tidigare rimligen kunde bedömas.” skriver VA Automotive i ett pressmeddelande.

Styrelsens slutsats är att 24,5 miljoner kronor inte skulle täcka VA Automotives kapitalbehov under mer än ett halvår framåt i tiden.

Rörelsekapitalet i koncernen räcker inte ens för drift i tre fulla månader med mindre än att ett kapitaltillskott görs, enligt styrelsen som hoppas kunna komma överrens med långivarna till VA Automotive om att skriva ner skulderna.

I onsdags (18/4) meddelade VA Automotive vidare att styrelseledamoten och advokaten Thorbjörn Wennerholm, som omvaldes av årsstämman för en dryg vecka sedan (12/4), lämnar sitt uppdrag på egen begäran.

Författare: Åsa Wesshagen, Bevakare: Ulf Andersson.

Författare Bolagsbevakningen