Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-15

VA Automotive: Delårsrapport juli-sept 2016 för VA Automotive

DELÅRSRAPPORT JULI-SEPT 2016 FÖR VA AUTOMOTIVE

Tredje kvartalet: juli - sept (jämfört med samma period föregående år)
Intäkterna uppgick till 88 620 (66 044)
Rörelseresultat uppgick till -1 244 TSEK (-5 557)
Resultat efter skatt uppgick till -1 593 TSEK (-7 250)

Årets första nio månader: januari - sept (jämfört med samma period föregående år)
Intäkterna uppgick till 294 390 TSEK (223 046)
Rörelseresultat uppgick till 7 602 TSEK (-8 983)
Resultat efter skatt uppgick till 2 590 TSEK (-13 477

VD har ordet

Trots ett svagare tredje kvartal, håller vi fortfarande prognosen för hela 2016

Det ackumulerade resultatet för Q3 stannar på ca 2 590 TSEK vilket skall jämföras med samma periods resultat under förra året som slutade på - 13 477 TSEK. Det innebär en resultatförbättring på sammantaget 16 067 TSEK i förhållande till fjolåret för samma period. Tar vi dessutom hänsyn till föregående års realisationsvinst för fastighetsförsäljningen, blir rörelseresultatförbättringen ca 24 467 TSEK. Resultatet som redovisas för tredje kvartalet innehåller kostnader om ca 1,8 MSEK som är av engångskaraktär. Majoriteten av dessa kostnadsposter är hänförliga till nedskrivning av ett kundprojekt där kunden valt att förlägga produktionen i Kina.

För VA Components del så har uppstarten av DCU-linjen (Driver Control Unit) för Scanias lastbilar och bussar gått planenligt under sommarmånaderna, volymökningen i samband med uppstarten av linjen har utfallit väl. Det innebär att vi under årets fjärde kvartal kommer att se full effekt av den tillförda produktionsvolymen.

Ökad närvaro på marknaden och fortsatt fokusering på begreppet "One Stop Shop" har under september inneburit att VA Automotive tillsammans med andra företag inom Techtank klustret har startat upp ett gemensamt försäljningskontor i Coventry i Storbritannien. VA Automotive har varit inbjudna hos Jaguar/ LandRover för att tillsammans med nätverket Techtank presentera koncernens kunderbjudande. Vi bedömmer att samarbetet inom klustret innebär en stor potential i att etableras som leverantör till den brittiska fordonsindustrin.

Dessutom ser vi även stora möjligheter i att utvecklas inom segment som ligger utanför den traditionella fordonsindustrin.

Det är viktigt för en underleverantör till fordonsindustrin att inte vara alltför beroende av enbart ett marknadssegment eller en marknad.

Ett annat område, där vi ser ett ökat intresse, är för vår nyutvecklade teknik som vi benämner HardMesch. Det är en patentsökt metod för att öka hållfastheten på komponenter för att kunna gå ner i plåttjocklek och därigenom spara vikt. Låg vikt har ett allt större värde i samband med utveckling av kommande generationers transportmedel. Dessa förändringar blir mer och mer normgivande för fordonsindustrin.

Aktiviteter pågår för att identifiera bolag som kan vara av intresse för oss att förvärva och införliva i vår grupp. Viktigt i den processen är att det som tillförs ska vara ett komplement som stärker vår position som en stark, global partner, en "One stop shop" leverantör.

Vi arbetar alltså vidare i linje med tidigare målsättning att nå en omsättning överstigande 1 miljard och en notering på Nasdaq Small Cap inom 2 till 4 år.

Hässleholm den 15 november 2016

Lars-Åke Grundmark
Koncernchef, VA Automotive

Kommande rapporteringstillfällen
Rapporteringstillfällen för 2016 har fastställts till
Bokslutskommunik 2016 den 24 februari 2017
Årsredovisningen 2016 kommer att vara tillgänglig under maj månad
Delårsrapport januari-mars den 18 maj 2017

Rapporterna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Hässleholm den 15 november 2016

VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Lars Thunberg
Ordförande

Lars-Åke Grundmark
Verkställande direktör

Harriet Lidh
Ledamot

Hans Granqvist
Ledamot

Thorbjörn Wennerholm
Ledamot

Peter Nilsson
Ledamot

Per-Ewe Wendel
Ledamot

För mer information vänligen kontakta Lars Thunberg, ordförande
Telefon: 0701-43 30 40
Email: lars.thunberg@va-automotive.com mailto:lars.thunberg@va-automotive.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
VA Automotive Delarsrapport Q3 2016.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=18999

VA Automotive AB (publ) offentliggör informationen i denna delårsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 08:30 CET.

Om VA Automotive i Hässleholm AB (publ)
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Engineering, VA Tooling, VA Automation och VA Components. Utöver detta finns ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin. VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som efterfrågas av Bolagets kunder men som för tillfället inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda förutsättningar för framtida expansion och tillväxt. Bolagets verksamhet är förlagd till fyra platser i Sverige. VA Automotives affärsid är att erbjuda Skandinaviska aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.