Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

VA Automotive: Förtydligande angående VA Automotives finansiella situation

FÖRTYDLIGANDE ANGÅENDE VA AUTOMOTIVES FINANSIELLA SITUATION

I VA Automotives bokslutskommunik som publicerades den 14 mars framgår att bolagets likvida medel uppgick till 10,5 MSEK den 31/12 2018. VA Automotives befintliga likvida medel beräknas täcka rörelsekapitalbehovet t.o.m. slutet av maj 2018. Som bolaget kommunicerat har man kallat till en bolagsstämma den 12 april för att godkänna en nyemission. Nyemissionen, som via teckningsför bindelser och garantiåtaganden är garanterad till 100 %, tillför vid full teckning VA Automotive ca 25 MSEK före emissionskostnader. För att, vid behov, kunna tillföra ytterligare kortfristig rörelsekapital finansiering har bolaget säkerställt ett brygglån om 7,5 MSEK från huvudägare som sedan avses kvittas mot huvudägarens motsvarande teckningsåtagande i den kommande emissionen.

Efter genomförd fullt tecknad nyemission bedömer styrelsen i VA Automotive att rörelsekapital behovet är säkerställt för de kommande 12 månaderna.

2018-03-16

Lars Thunberg
Koncernchef, VA Automotive
lars.thunberg@vaautomotive.com mailto:lars.thunberg@vaautomotive.com
Mobil +46 70 143 30 40

Denna information är sådan information som VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 12.00 den 16 mars 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
VA Automotive Pressrelease 2018-03-16.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22554

VA Automotive
VA Automotives affärsid är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktions- utrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom tre kompetensområden: engineering, tooling och compo- nents. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompe- tenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak - en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Stockholm Certified Advisers som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea

VA Automotive i Hässleholm AB
www.va-automotive.com http://www.va-automotive.com

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.