Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

VA Automotive: VA Automotive's nyemission övertecknad

VA AUTOMOTIVE'S NYEMISSION ÖVERTECKNAD

Nyemissionen i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) med företrädesrätt för
bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 9 maj
2016, har tecknats till 133 %.

10 933 889 aktier, motsvarande cirka 80,2 % av de erbjudna aktierna i
företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter och 2 696
821 aktier har tilldelats personer som anmält teckning utan stöd av
teckningsrätter. Företrädesemissionen är därigenom fulltecknad och Bolaget
tillförs cirka 22,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

I enlighet med styrelsens beslut av den 12 april 2016, som skedde med stöd
av bemyndigande lämnat vid extra bolagsstämma den 7 april 2016, om
nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare har VA
Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget")
genomfört nyemissionen. Teckningskursen för de nya aktierna var 1,65 kronor
per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 22 april 2016 till
och med den 9 maj 2016.

Sammanräkningen visar att 10 933 889 aktier, motsvarande cirka 80,2 % av de
erbjudna aktierna i företrädesemissionen, tecknades med stöd av
teckningsrätter. 2 696 821 aktier, motsvarande cirka 10,4 % av de erbjudna
aktierna i företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter.
Därtill har 1 405 051 aktier tecknats med företräde via kvittning av skuld.

Genom nyemissionen ökar Bolagtes aktiekapital med 4 255 816 kronor. Antalet
aktier i Bolaget ökar med 13 630 710 till 27 261 420, vilket innebär att
det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionen uppgår
till 27 261 420.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare.
Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i
enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring den 17 maj 2016.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet
med respektive förvaltares rutiner.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras
hos Bolagsverket under vecka 20 2016. Därefter kommer BTA att bokas om till
aktier. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas
tas upp till handel på First North under vecka 21 2016.

- Jag är mycket stolt och glad över det förtroende och stora intresse som
visats i samband med emissionen. Genom det kapital som nu tillförs VA
Automotive kan vi stärka vår balansräkning och sänka de finansiella
kostnaderna, samtidigt som VA Automotive blir en mer attraktiv partner i
förvärvsarsprocesser . Jag vill tacka alla våra aktieägare för visat
förtroende och samtidigt hälsa nya aktieägare välkomna, säger
styrelseordförande Lars Thunberg, VA Automotive i Hässleholm AB.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen är
Avanza, som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är
Advokatfirman Lindahl KB.

2016-05-11

För ytterligare information kontakta:
Lars Thunberg Styrelseordförande, VA Automotive
lars.thunberg@va-automotive.com
Mobil: 0701-43 30 40

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
VA Automotive Pressrelease 2016-05-11.pdf

Kort om VA Automotive
VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra affärsområden, VA Components,
VA Automation, VA Tooling och VA Engineering. Större delen av omsättningen
är hänförlig till fordonsindustrin.

VA Automotives affärsstruktur grundlades under 2013, vilket resulterade i
ovan nämnda affärsområden. De olika områdena utgör tillsammans en unik
kompetenskedja som efterfrågas av bolagets kunder men som för tillfället
inte tillhandahålls av konkurrenterna. På så vis finns det goda
förutsättningar för framtida expansion och tillväxt.

Exempel på produkter som bolaget tillverkar är ryggstödsramar, integrerade
bilbarnstolar, airbaghus, pedalsystem, pressformade komponenter,
chassikomponenter med mera. Vidare tillverkar bolaget medelstora till stora
verktyg samt verktygsutrustning för serieproduktion av högkvalitativa
komponenter.

VA Automotive erbjuder sina kunder helhetslösningar, vilket möjliggörs
genom bolagets kollektiva kompetens och resurser inom koncernen som helhet.
Eftersom bolaget bedriver verksamhet inom områdena för verktygsteknik,
automation och fordonskomponenter kan de samlade resurserna i form av bland
annat personal och maskiner utnyttjas på ett flexibelt sätt inom bolagets
interna organisation. På så vis kan också maximala kostnadsfördelar uppnås.
Att begränsa kundernas kostnader är av största vikt för VA Automotive.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation,
National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM,
Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea.

VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified
Adviser.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.