Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-07

VACCIN: PATENTSKYDD ÄR INGEN FLASKHALS FÖR PRODUKTION - EU

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) Det finns inga bevis för att patentskydd på vaccin är en flaskhals som begränsar produktionskapaciteten för covid-19-vaccin.

Men om sådana problem skulle uppstå är det bättre att använda befintliga instrument, som obligatorisk licensgivning.

Det sade källor i EU-kommissionen på fredagen mot bakgrund av USA:s omsvängning till att förespråka att patentskyddet hävs tillfälligt.

Indien och Sydafrika har förordat detta tidigare.

EU-ledarna väntas diskutera för- och nackdelar med att häva patentskyddet vid fredagskvällens toppmöte i Porto.

Källorna underströk att alla har samma mål: att öka produktionskapaciteten så att alla delar av världen så snabbt som möjligt kan förses med covid-19-vaccin.

"Patent är som matrecept. Man kan ha tillgång till ett matrecept. Men det betyder inte att man har förmågan att gå in i ett kök och komma ut med ett bra resultat", sade en källa.

Vaccintillverkning är mycket komplicerade biologiska processer.

Och tillverkning av mRNA-vaccin kräver tillgång till långt mer än ett enda patent, ofta 80 till 100 stycken.

Om patentskyddet hävs betyder det inte att andra företag också får tillgång till nödvändig teknik och kunskap.

"Tekniköverföring fungerar bäst när det är frivilligt. Givetvis kan hotet om obligatorisk tekniköverföring fungera som incitament", sade en källa.

För närvarande pågår ett rekordstort antal samarbeten kring tillverkning av covid-19-vaccin. Över 300 samarbeten finns i världen, varav mer än 200 innehåller tekniköverföring.

Risk för flaskhalsar finns på andra ställen än patentskyddet, anser kommissionen.

Tillgång till råvaror är viktigt. 280 komponenter behövs från ett stort antal länder, inklusive materiel som behållare, filter och påsar.

Tillgång på kvalificerad arbetskraft kan också vara ett bristområde.

Störningar i leveranskedjan är även en risk. Kommissionen uppmanar alla länder i världen att inte begränsa handeln i ingredienser.

Ytterligare en faktor som påverkar tidsåtgången är processen för myndigheter att godkänna anläggningar för vaccinproduktion.

Att bygga upp nya fabriker för vaccintillverkning tar upp till ett år. Sex månader beräknas för att anpassa en fabrik och därefter sex månader för att överföra teknik och utbilda personal.

Enligt kommissionen fungerar obligatorisk licensgivning bra. Det har använts många gånger inom ett land, då ledig produktionskapacitet redan har funnits där.

Däremot har det bara använts en gång mellan länder. Men ofta har frivilliga samarbeten använts i stället.

I Världshandelsorganisationen WTO pågår nu en diskussion om att häva patentskyddet.

För att EU ska kunna verka för detta krävs först ett beslut med kvalificerad majoritet bland EU-länderna om ett förhandlingsmandat till kommissionen, som sköter handelspolitiken.
Författare Direkt-SE