Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-28

Vacon Oyj: Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015

Vacon Oyj, Pörssitiedote,28.4.2015
klo 9.30

Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät
arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot. Osavuosikatsaus
kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä sekä ladattavissa yhtiön
www-sivuilla osoitteessa www.vacon.fi suomeksi ja osoitteessa www.vacon.com
englanniksi.

Tammi-maaliskuun pääkohdat:

* Saadut tilaukset olivat 106,4 miljoonaa euroa (104,8 milj. euroa). Kasvua
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 1,4 %.
* Liikevaihto oli 100,1 miljoonaa euroa (89,3 milj. euroa), jossa oli kasvua
12,2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
* Liikevoitto oli 9,1 miljoonaa euroa ja 9,0 % liikevaihdosta (6,7 milj.
euroa ja 7,5 %). Kasvua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 34,9
%.
* Liiketoiminnan nettorahavirta oli 10,5 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa).
* Tulos/osake oli 0,21 euroa (0,16 euroa).
* Vacon Oyj:n hallitus on päättänyt hakea kaupankäynnin lopettamista Vaconin
osakkeilla sekä osakkeiden poistamista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalta. NASDAQ OMX Helsingille 2.4.2015 jätettävässä hakemuksessa
pyydettiin, että Vaconin osakkeiden noteeraus pörssilistalla päättyy
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Oy Danfoss Ab on saanut omistukseensa
Vaconin koko osakekannan.

Tammi-maaliskuun avainluvut:

---------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa 1-3/2015 1-3/2014 Muutos, % 1-12/2014 |
| Saadut tilaukset 106,4 104,8 1,4 % 424,7 |
| Tilauskanta 68,4 62,4 9,6 % 62,2 |
| Liikevaihto 100,1 89,3 12,2 % 409,4 |
| Liikevoitto ilman 9,1 6,7 34,9 % 47,2 |
| |
|kertaluontaisia eriä |
| % liikevaihdosta 9,0 % 7,5 % 11,5 % |
| Liikevoitto 9,1 6,7 34,9 % 39,7 |
| % liikevaihdosta 9,0 % 7,5 % 9,7 % |
| Tulos ennen veroja 8,6 6,7 28,7 % 39,8 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta 10,5 -0,6 35,4 |
| Tulos/osake, EUR 0,21 0,16 35,5 % 1,00 |
| Korolliset nettovelat -14,4 -10,0 43,6 % -10,4 |
| Nettovelkaantumisaste, % -11,0 % -10,0 % -8,3 % |
| Bruttoinvestoinnit 4,9 4,8 1,9 % 24,1 |
---------------------------------------------------------------------------
Toimitusjohtaja Vesa Laisi: Kaikki keskeiset tunnusluvut paranivat vuoden 2015
ensimmäisellä neljänneksellä

"Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes sujui Vaconilta hyvin. Kaikki keskeiset
tunnusluvut paranivat vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, kun niitä
verrataan viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen.

Tilauksemme kasvoivat kohtuullisesti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä
ottaen huomioon tilausten kausivaihtelun muutaman merkittävän asiakkaan
kohdalla.

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä vertailukauteen nähden.
Maantieteellisesti vahvin kasvualue oli Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alue,
jossa liikevaihto kasvoi 29,4 % tammi-maaliskuussa 2015 vertailukauteen
nähden. Pohjois- ja Etelä-Amerikassa liikevaihto kasvoi 2,6 % ja Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) alueella 9,1 %.

Myös yhtiön liikevoitto parani vertailukauteen nähden. Tehokkaat
materiaalihankinnat ja kustannushyöty materiaalihankintojen siirtämisestä
matalamman kustannustason maihin ovat olleet keskeiset tekijät yhtiön
kannattavuuden parantamisessa. Valuuttakurssimuutokset tukivat liikevaihdon
kasvua ja liikevoiton paranemista katsauskaudella.

Vacon on ollut osa Danfoss-konsernia 1.12.2014 lähtien. Vastuullinen
tehtävämme on nyt yhdistää kaksi menestyksekästä
taajuusmuuttajaliiketoimintaa yhdeksi markkinoiden johtavista toimijoista.
Kahden suuren organisaation yhdistäminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja
monien eri yksityiskohtien huomioon ottamista. Olemme aloittaneet työn ja
yhdistyminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Olen tyytyväinen siihen miten
henkilöstömme on keskittynyt asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen yhtiössämme
käynnissä olevasta muutostilanteesta huolimatta."

Näkymät vuodelle 2015

Maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, teollisuusautomaation
kasvu, energiatehokkuus, kehittyvät markkinat ja uusiutuva energia, tukevat
taajuusmuuttajamarkkinoiden kasvua pitkällä aikavälillä.

Markkinatutkimuslaitosten arvioiden mukaan taajuusmuuttajamarkkinat eivät ole
juurikaan kasvaneet viimeisten kolmen vuoden aikana. Tähän on vaikuttanut
talouden yleinen epävarmuus, joka on hidastanut teollisia investointeja.

Vuoden 2015 aikana Vacon ja Danfoss tulevat yhdistämään
taajuusmuuttajaliiketointansa. Vaconin ja Danfossin yhdistyminen luo yhden
maailman johtavista taajuusmuuttajatoimijoista, joka hyödyntää molempien
yhtiöiden parhaita puolia.

Markkinaohjeistus vuodelle 2015

Vacon arvioi, että sen liikevaihto kasvaa ja liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä paranee vuoteen 2014 verrattuna.

Vuonna 2014 Vaconin liikevaihto oli 409,4 miljoonaa euroa ja
liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 11,5 %.

Vaconin taloudelliset tavoitteet vuoteen 2020 saakka

Vacon julkaisi uudet pitkänajan taloudelliset tavoitteet ja uudistetun
strategian vuosiksi 2014-2020 marraskuussa 2013.

Kasvu:
Tavoitteena on saavuttaa yli 10 %:n keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon
kasvu. Kasvutavoite perustuu liiketoiminnan orgaaniseen kasvattamiseen
markkinaympäristössä, jossa taajuusmuuttajamarkkinat kasvavat selvästi
keskimääräistä bruttokansantuotetta nopeammin. Valikoituja yritysostoja
voidaan käyttää kasvun kiihdyttämiseksi edelleen.

Kannattavuus:
Pitkänajan kannattavuustavoitteena on saavuttaa liikevoittoprosentissa 14 %:n
kestävä taso. Vacon keskittyy kasvuun ja toimenpiteisiin, joilla parannetaan
yhtiön tehokkuutta pitkällä aikavälillä ja näin saavutetaan suurempi
absoluuttinen liikevoitto ja omistaja-arvo.

Vacon ei katso pitkänajan taloudellisten tavoitteidensa olevan
markkinaohjeistus millekään erityiselle vuodelle vuosien 2014-2020 välisenä
ajanjaksona. Yhtiö julkaisee markkinaohjeistuksen erikseen joka vuosi.

Yleislauseke

Tämän tiedotteen tietyt lausunnot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat
johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskiä ja
epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen
muutoksille.

Vacon lyhyesti

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman
parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko
tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat
optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen
energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa
tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja
tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt
32 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa.
Vuonna 2014 Vaconin liikevaihto oli 409,4 milj. euroa, ja yhtiön
palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1600 henkilöä. Vacon Oyj:n
osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki)
päälistalla. Vacon on osa Danfoss-konsernia.

Driven by Drives, www.vacon.fi

Vantaalla 28.4.2015

VACON OYJ

Hallitus

Lisätietoja antavat

* Toimitusjohtaja Vesa Laisi, Vacon Oyj, puh. 040 8371 510,
vesa.laisi(at)vacon.com
* Talous- ja rahoitusjohtaja Ann-Louise Brännback, Vacon Oyj, puh. 040 8371
376, ann-louise.brannback(at)vacon.com
* Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040
8371 634, sebastian.linko(at)vacon.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEET:

Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015
http://hugin.info/132524/R/1915673/684766.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vacon Oyj via Globenewswire

HUG#1915673

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.