Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

Vacse AB (publ): Delårsrapport januari - september 2017

I utdrag

- Hyresintäkterna minskade med 0,8 procent och uppgick till 251,9 mkr
(253,9)

- Driftsöverskottet minskade med 2,4 procent till 216,3 mkr (221,8)
- Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån minskade med
2,2 procent till 151,1 mkr (154,5)

- Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med
18,2 mkr (-56,6)

- Under perioden har bolaget Vacse Strängnäs AB avyttrats med ett
realiserat resultat om 45,9 mkr.

- Vacse Instrumentet 1 AB har förvärvats med ett underliggande
fastighetsvärde om 211,8 mkr

- Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 86,3 mkr
(135,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav

- Periodens resultat efter skatt uppgick till 183,6 mkr (133,5)
- Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 5 131,0 mkr (5
156,8) vid periodens utgång

- Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den
genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,6 år (11,1)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående
år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på
långsiktigt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur.
Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet
uppgår till ca 5 miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs
av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på
www.vacse.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/vacse-ab--publ-/r/delarsrapport-januari---sept...
http://mb.cision.com/Main/10372/2375153/741400.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.