Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-24

Vacse AB (publ): VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

I utdrag

· Hyresintäkterna uppgick till 274,8 mkr (250,8), en ökning med 9,5
procent

· Driftöverskottet uppgick till 228,6 mkr (210,4) vilket är en
ökning med 8,6 procent

· Förvaltningsresultatet uppgick till 168,8 mkr (79,4), en ökning
med 112,6 procent

· Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick
till 168,8 mkr (145,5), en ökning med 16,0 procent

· Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt
med -54,2 mkr (7,7)

· Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 123,6 mkr
(97,5) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav.

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 180,0 mkr (159,3)
· Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 435,1 mkr (5
701,7) vid periodens utgång

· Under perioden har bolaget SMEBAB Cementen Kv C AB, namnändrat
till Vacse Tierp 1:117 AB, förvärvats med ett underliggande
fastighetsvärde om 134 mkr

· Under perioden har Vacse under sitt MTN-program emitterat Gröna
obligationer till ett värde av 600 mkr

· Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den
genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,3 år (10,6)

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående
år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Fredrik Linderborg, telefon 0705-79 79 79

Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på
fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i
tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6
miljarder kr. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju
pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på
www.vacse.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/vacse-ab--publ-/r/vacse-ab--publ--delarsrappo...
https://mb.cision.com/Main/10372/2939810/1128525.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.