Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-10

Vacse AB (publ): VACSE AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

I utdrag 

 • Hyresintäkterna uppgick till 185,9 mkr (179,6), en ökning med 3,5 procent
 • Driftöverskottet uppgick till 154,1 mkr (149,6) vilket är en ökning med 3,0 procent
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 115,9 mkr (107,7), en ökning med 7,7 procent
 • Orealiserade värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,7 mkr (-37,6)
 • Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 136,0 mkr (126,6)
 • Resultat efter skatt uppgick till 169,8 mkr (156,4)
 • Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 763,4 mkr (6 430,7) vid periodens utgång
 • Per sista juni är fastigheten Tabellen 7 (projekt Färgskrapan) marknadsvärderad. Värdeförändringen på 110,3 mkr ingår i omvärderingen av fastigheter ovan
 • Den revolverande kreditfaciliteten har förlängts med tre år med förlängnings-optioner om två gånger ett (1) år och höjts till 700 mkr, hela beloppet är outnyttjat vid periodens utgång
 • Det säkerställda lånet om 720 mkr med förfall i april 2021 har förlängts till oktober 2022
 • I januari erhöll Vacse lånelikvid enligt ett tidigare ingånget avtal med Nordic Investment Bank, NIB, och har därmed tagit upp ytterligare ett säkerställt lån om 400 mkr
 • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 99,1 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 11,1 år (10,6)

 

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.
 

Författare Vacse AB (publ)

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.