Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-03

Valberedning inför årsstämman 2022

Enligt beslut vid årsstämma 2021 i Acast AB (publ) har styrelsens ordförande sammankallat en valberedning inför årsstämma 2022, utsedd av de största ägarna i bolaget.

Valberedningen består av:
 
Måns Alfvén (ordf.), utsedd av Alfvén & Didrikson AB
Anders Lindeberg, utsedd av Moor & Moor AB
Ossian Ekdahl, utsedd av Första AP-fonden
Andrea Gisle Joosen, ordförande i Acast AB
 
Information om valberedningens arbete samt instruktion för valberedningen finns på Acasts webbplats, investors.acast.com.
 
Acasts årsstämma 2022 kommer att hållas i Stockholm den 17 maj 2022.
 
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det via e-post till nomination.committee@acast.com.
 
Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämma 2022 samt på bolagets webbplats, investors.acast.com.

För mer information:


Måns Alfvén, valberedningens ordförande
Tel: 070-781 21 99
Email: mans@alfvendidrikson.com

Daniel Adrian, chefsjurist
Tel: 076-101 22 42
Email: daniel.adrian@acast.com

Om Acast


Acast grundades 2014 och är en av de mest framstående podcast-plattformarna och är en pionjär inom det öppna ekosystemet för podcasts som sammanför alla aktörer till en gemensam infrastruktur. Genom sin infrastruktur låter Acast annonsörer effektivt rikta sig till en engagerad publik av lyssnare genom dynamisk annonspublicering medan poddkreatörer ges tillgång till flera olika intäktsmöjligheter och nödvändiga verktyg för att expandera sin lyssnarbas. Acast har en global närvaro i över tolv länder och under 2020 uppgick antalet lyssningar på Acast-anslutna podcasts till cirka 3 miljarder och idag har Acast fler än 30,000 shower anslutna till sin plattform. Acasts huvudkontor ligger i Stockholm och Bolaget har nio lokala dotterbolag i Storbritannien, USA, Australien, Norge, Frankrike, Tyskland, Irland, Mexiko och Kanada.
 
De senaste åren har Acast befunnit sig i en expansionsfas med fortsatt stark tillväxt, med en nettoomsättning som ökade från 180 MSEK 2018 till 592 MSEK 2020. Som ett resultat av Acasts tillväxtinitiativ har antalet lyssningar vuxit från omkring 1 miljard (2018) till 3 miljarder (2020). Under andra kvartalet 2021 hade Acast 880 miljoner lyssningar och en organisk nettoomsättningstillväxt på 130%.

Acast medgrundades av Johan Billgren, nuvarande Chief Innovation Officer och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

Bifogade filer


Valberedning inför årsstämman 2022

Författare MFN