Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-26

Valberedning inför årsstämman 2022 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Enligt antagen Instruktion och arbetsordning för valberedningen ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista vardagen i september samt styrelsens ordförande. Om någon av de tre största ägarna inte önskar utöva rätten att utse en ledamot går rätten att utse en sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Rutger Arnhult, representerande M2 Gruppen, Magnus Örtorp, representerande Fino Förvaltning AB, Fredrik Carlsson, representerande Svolder AB (publ) och Cecilia Marlow, styrelseordförande i Wästbygg Gruppen AB (publ). Mandatperioden för ledamöterna i valberedningen ska löpa till dess att ny valberedning utsetts.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerade 30 september tillsammans cirka 78 procent av totalt antal röster i Wästbygg Gruppen AB (publ).

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida www.wastbygg.se.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska kontakta valberedningens sekreterare via e-post marie.lindeback@wastbygg.se eller per vanlig post till:
Wästbygg Gruppen AB, Att. Marie Lindebäck, Sofierogatan 3 B, 412 51 GÖTEBORG.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Lindebäck, IR-chef och vice hållbarhetschef
Tel 0734-67 20 12, e-post marie.lindeback@wastbygg.se

www.lc.se
www.wastbygg.se

Om Wästbygg:

Wästbygg Gruppen är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag med verksamhet på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Vi bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar – alltid med stort fokus på hållbarhet. 

Företaget grundades 1981 i Borås. Idag finns egna kontor även i Göteborg, Stockholm, Malmö, Jönköping, Helsingborg och Varberg samt via koncernbolaget Logistic Contractor i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Wästbygg Gruppen är noterat på Nasdaq Stockholm. 2020 hade vi en omsättning på cirka 3,8 miljarder kronor och 310 anställda.

Bifogade filer


Valberedning inför årsstämman 2022 i Wästbygg Gruppen AB (publ) är utsedd

Författare MFN