Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-02

Valberedning för Permascand inför årsstämman 2022

Valberedningen inför årsstämman 2022 i Permascand Top Holding AB (publ) har utsetts. I enlighet med principerna som antogs på årsstämman 2021 ska valberedningen bestå av fem ledamöter av vilka fyra utses av de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet av Permascands räkenskapsår, samt styrelsens ordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av följande ledamöter:

  • Trond Bjørnøy (utsedd av Norvestor VI LP)
  • Fredrik Herlitz (utsedd av 5J Holding AB)
  • Ingar Jensen (utsedd av Ulvén Invest AB)
  • Patrik Jonsson (utsedd av SEB Fonder)
  • Per Lindberg (styrelseordförande, Permascand Top Holding AB)

Trond Bjørnøy har utsetts som ordförande för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen via e-mail till nomination@permascand.com eller via post till följande adress:

Permascand Top Holding AB (publ)
Att: Valberedningen
Folkets Husvägen 50
841 99 Ljungaverk
Sverige

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen måste de inkomma senast den 10 februari 2022. Valberedningens förslag kommer presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 och på bolagets hemsida www.permascand.com.

Årsstämman 2022 kommer att hållas i Ljungaverk eller i Stockholm. Datum för årsstämman kommer offentliggöras vid ett senare tillfälle under året.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Peter Lundström, VD
Tel: +46 73-028 14 76
Epost: investor@permascand.com

Om Permascand Top Holding AB


Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i 50 år. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och produktion. Permascand har även kontor i Göteborg och Vancouver, Kanada. För mer information, besök: www.Permascand.com. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

Bifogade filer


Valberedning för Permascand inför årsstämman 2022

Författare MFN