Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut vid årsstämman den 22 juni 2020 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (”QuiaPEG” eller ”Bolaget”), ska de tre ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2021 utses genom att Bolagets två röstmässigt största aktieägare per den 30 juli 2020 äger rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Då Bolagets största aktieägare avböjt att utse ledamot till valberedningen får därför Marcus Bosson, i egenskap av tredje största aktieägare i Bolaget, utse en ledamot. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som också ska vara sammankallande.

Mot bakgrund av ovan angivna principer har berörda aktieägare och styrelsen i Bolaget utsett följande ledamöter i valberedningen inför QuiaPEGs årsstämma 2021:

  • Gustav Lidén, utsedd av Marek Kwiatkowski
  • Jonas Jarvius, utsedd av Marcus Bosson
  • Steen Krøyer, utsedd av styrelsen

Valberedningen ska till årsstämman 2021 lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.

QuiaPEGs årsstämma 2021 kommer att äga rum i Stockholm den 15 juni 2021. Tid och lokal för stämman kommer att meddelas i samband med att kallelsen publiceras.

Aktieägare som önskar lämna förslag till namn på ledamöter till styrelsen i QuiaPEG, är välkomna att göra så till valberedningen via e-post till: info@quiapeg.com, eller med brev till: QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB, Att: Valberedningen, Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Förslag ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 april 2021.

För ytterligare information kontakta:


Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com 

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB


QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Bifogade filer


Valberedning utsedd inför årsstämman 2021

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.