Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Valberedning utsedd inför årsstämman 2022 i XMReality (publ.)

Enligt beslut från XMRealitys årsstämma skall valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per 30 september 2021 samt av styrelsens ordförande.

Inför årsstämman 2022 består valberedningen av:

  • Kent Söderström, representerar Investment AB Spiltan
  • Lars Svensson, representerar Rambas AB
  • Johan Eriksson, representerar Adrigo Small & Midcap L/S
  • Björn Persson, styrelsens ordförande

Kent Söderström har utsetts till valberedningens ordförande.

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:

  • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
  • I förekommande fall val av revisor
  • Arvode till revisor
  • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen

Den som önskar lämna förslag till XMRealitys valberedning kan göra detta via e-post till valberedningens ordförande på adress kent@spiltan.se. Sistadatum för inkommande förslag är 1 februari 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner(s) försorg, för offentliggörande måndagen den 1 november, 2021 kl. 11:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Persson, styrelseordförande XMReality
Tel: +46 702 074 125
E-mail: bjorn.persson@xmreality.com

Jörgen Remmelg, VD XMReality
Tel: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Författare Cision