Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Valberedningen inför årsstämman 2022

SaveLend Group ABs (publ) (“SaveLend Group” eller “Bolaget”) årsstämma kommer att hållas onsdagen den 26 april 2022. Valberedningen består av följande ledamöter: Bo Engström, utsedd av årsstämman 2021, tillika valberedningens ordförande, Ludwig Pettersson, Claes Hallén, Per Wolf och Jonas Ahlberg.

Valberedningen i SaveLend Group AB består av styrelseordförande Bo Engström, tillika valberedningens ordförande, samt fyra representanter vilka, i enlighet med beslut från stämman, utsetts av de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 lägga fram förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, styrelsearvode och annan ersättning för utskottsarbete, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av revisor och revisorsarvode och förändringar i principer för utseende av och instruktion för valberedningen. 

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra detta senast den 14 januari 2022 antingen via e-post till investor@savelend.se, eller via brev till adress Valberedningen i SaveLend Group AB, Kammakargatan 7, 111 40 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på SaveLend Groups hemsida savelendgroup.se.

För ytterligare information:


Ludwig Pettersson, vd SaveLend Group AB
Telefon: +4673-073 12 81
E-post: ludwig.pettersson@savelend.se
www.savelendgroup.se

Certified Adviser
Corpura Fondkommission AB
Telefon: +4676-853 28 22
E-post: ca@corpura.se
www.corpura.se 

Om SaveLend Group


SaveLend Group AB (publ), 559093-5176, är ett fintech-bolag med cirka 60 anställda och kontor i Sverige, Finland och Polen. Vår verksamhet utgår från vår investeringsplattform SaveLend och vår faktureringsplattform Billecta. 

Investeringsplattformen gör det möjligt för investerare att få exponering mot krediter såsom företags-, fastighets- och konsumentkrediter samt fakturaköp i svenska kronor och euro. Faktureringsplattformen består av ett komplett faktureringssystem, innehållandes bland annat kundreskontra, avisering och finansieringslösningar.

Bifogade filer


Valberedningen inför årsstämman 2022

Författare MFN