Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Valberedningen utsedd i Stillfront Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska de tre största aktieägarna i bolaget per den sista bankdagen i september 2021 ha rätt att utse varsin ledamot till valberedningen.

Valberedningen inför Stillfront Group AB (publ)’s årsstämma 2022 består av följande ledamöter:

  • Caroline Sjösten (valberedningens ordförande), utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Kai Wawrzinek, utsedd av Laureus Capital
  • Kristofer Flack, utsedd av SEB Fonder

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 28 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till:

Stillfront Group AB (publ)
Att. Nomination Committee
Kungsgatan 38
SE-111 35 Stockholm

eller via epost: valberedning@stillfront.com

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkommit senast den 1 februari 2022. Årsstämman 2022 kommer hållas i Stockholm den 12 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Sofia Wretman, Head of IR & Communication, Stillfront Group
Telefon: +46 70 8 11 64 30
E-mail: sofia@stillfront.com

Om Stillfront


Stillfront är ett ledande free-to-play powerhouse inom spelutveckling. Vår diversifierade spelportfölj har två gemensamma nämnare; lojala användare och spel med långa livscykler. Organisk tillväxt och noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi och våra 1 200+ medarbetare trivs i en organisation som präglas av entreprenörsanda. Våra huvudmarknader är USA, Tyskland, MENA, Storbritannien och Kanada. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige, och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, besök: stillfront.com 

Bifogade filer


Valberedningen utsedd i Stillfront Group AB (publ)

Författare MFN