Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

Valmet Oyj: Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 107 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. syyskuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 107 miljoonaan euroon kolmannella neljänneksellä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 26. lokakuuta 2021 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Heinä-syyskuu 2021: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali nousi 11,4 prosenttiin

 •          Saadut tilaukset kasvoivat 58 prosenttia 1107 miljoonaan euroon (700 milj. euroa).

-           Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.

-           Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa ja EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), pysyivät edellisvuoden tasolla Etelä-Amerikassa ja laskivat Kiinassa. 

 •          Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 935 miljoonaan euroon (832 milj. euroa).

-           Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia-, Paperit- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla.

 •          Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 107 miljoonaa euroa (91 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,4 prosenttia (10,9 %).

-          Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman bruttokatteen seurauksena.

 •          Osakekohtainen tulos oli 0,50 euroa (0,38 euroa).

 •          Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0 miljoona euroa (-3 milj. euroa). 

 •          Liiketoiminnan rahavirta oli 57 miljoonaa euroa (94 milj. euroa).

Tammi-syyskuu 2021: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

 •        Saadut tilaukset kasvoivat 34 prosenttia 3647 miljoonaan euroon (2 712 milj. euroa).

-          Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.

-          Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla alueilla.

 •        Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 2736 miljoonaan euroon (2573 milj. euroa).

-          Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja laski Automaatio-liiketoimintalinjalla.

 •        Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 282 miljoonaa euroa (218 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,3 prosenttia (8,5 %).

-          Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman bruttokatteen seurauksena.

 •        Osakekohtainen tulos oli 1,31 euroa (0,88 euroa).

 •        Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 10 miljoonaa euroa (-11 milj. euroa).

 •        Liiketoiminnan rahavirta oli 385 miljoonaaeuroa (418 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2021 muuttumaton

Valmet toistaa 16. huhtikuuta 2021 antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (3 740 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (365 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on parantunut hyväksi (aiemmin hyvä/tyydyttävä) ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä pehmopaperille on heikentynyt tyydyttäväksi (aiemmin hyvä). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiolle, sellulle, ja kartongille ja paperille sekä heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Tilauskanta oli 4,2 miljardia euroa

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 1,1 miljardiin euroon vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla. Vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saadut tilaukset kasvoivat 451 miljoonaan euroon1. Projektiliiketoiminnan (Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjat) saadut tilaukset kasvoivat 681 miljoonaan euroon.

Tilauskantamme saavutti ennätyksellisen 4,2 miljardin euron tason ja on 942 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2020 lopussa.

Liikevaihto kasvoi sekä vakaassa että projektiliiketoiminnassa ja oli 935 miljoonaa euroa. Myös vertailukelpoinen EBITA kasvoi, ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 11,4 prosenttia.

Valmetin ja Neleksen ylimääräiset yhtiökokoukset 22. syyskuuta päättivät hyväksyä Valmetin ja Neleksen sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1. tammikuuta 2022. Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää vielä tarvittavien hyväksyntöjen saamista kilpailuviranomaisilta, minkä vuoksi suunniteltu täytäntöönpanopäivä voi vielä muuttua."

1 Sisältää Automaation pakettimyynnin projektiliiketoiminnan tilauksiin.

Valmetin ja Neleksen sulautuminen

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta 2021, että Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Molempien yhtiöiden 22. syyskuuta 2021 pidetyt ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1. tammikuuta 2022. Täytäntöönpanopäivä saattaa viivästyä meneillään olevista viranomaisprosesseista johtuen. Mikäli täytäntöönpano siirtyy myöhemmäksi kuin 1. tammikuuta 2022, Valmet tiedottaa asiasta pörssitiedotteella, ja sulautumisesitettä täydennetään, kun viranomaisprosessien aikataulusta on parempi selvyys. Sulautumisen täytäntöönpanoon asti Valmet ja Neles harjoittavat liiketoimintojaan erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä.

Avainluvut1

Milj. euroa Q3/2021 Q3/2020 Muutos Q1-Q3/ Q1-Q3/ Muutos
2021 2020
Saadut tilaukset 1107 700 58 % 3647 2712 34 %
Tilauskanta2 4199 3311 27 % 4199 3311 27 %
Liikevaihto 935 832 12 % 2736 2573 6 %
Vertailukelpoinen tulos 107 91 18 % 282 218 29 %
ennen rahoituseriä, veroja
ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(vertailukelpoinen EBITA)
% liikevaihdosta 11,4 % 10,9 % 10,3 % 8,5 %
Tulos ennen rahoituseriä, 107 87 22 % 293 208 41 %
veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(EBITA)
% liikevaihdosta 11,4 % 10,5 % 10,7 % 8,1 %
Liikevoitto (EBIT) 95 79 19 % 255 184 39 %
% liikevaihdosta 10,1 % 9,5 % 9,3 % 7,1 %
Tulos ennen veroja 95 75 27 % 253 174 45 %
Tulos 75 57 32 % 197 131 50 %
Tulos per osake, euroa 0,50 0,38 32 % 1,31 0,88 50 %
Tulos per osake, 0,50 0,38 32 % 1,31 0,88 50 %
laimennettu, euroa
Oma pääoma per osake, 8,10 6,81 19 % 8,10 6,81 19 %
euroa2
Liiketoiminnan rahavirta 57 94 -39 % 385 418 -8 %
Rahavirta investointien 19 -380 312 -100
jälkeen
Oman pääoman tuotto (ROE) 22 % 17 %
(annualisoitu)
Sitoutuneen pääoman tuotto 21 % 17 %
(ROCE), ennen veroja
(annualisoitu)
Omavaraisuusaste2 41 % 38 %
Nettovelkaantuneisuusaste2 -1 % 18 %

1  Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 50.

2  Kauden lopussa

Saadut tilaukset, milj. euroa Q3/2021 Q3/2020 Muutos Q1-Q3/ Q1-Q3/ Muutos
2021 2020
Palvelut 343 288 19 % 1099 1014 8 %
Automaatio 83 65 29 % 277 238 17 %
Sellu ja energia 150 52 > 100 % 937 643 46 %
Paperit 531 295 80 % 1334 818 63 %
Yhteensä 1107 700 58 % 3647 2712 34 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.9.2021 30.9.2020 Muutos 30.6.2021
Yhteensä 4199 3311 27 % 4019

Liikevaihto, milj. euroa Q3/2021 Q3/2020 Muutos Q1-Q3/ Q1-Q3/ Muutos
2021 2020
Palvelut 324 307 5 % 951 924 3 %
Automaatio 76 72 5 % 206 218 -5 %
Sellu ja energia 260 211 23 % 729 717 2 %
Paperit 276 242 14 % 849 713 19 %
Yhteensä 935 832 12 % 2736 2573 6 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2021-q (https://valmet.videosync.fi/2021-q3)3 (https://valmet.videosync.fi/2021-q3) tiistaina 26. lokakuuta 2021 klo 14.00 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen esittelevät tuloksen. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 94442099#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa http://www.twitter.com/valmetir

Tärkeitä tietoja

Valmetin ja Neles Oyj:n ("Neles") sulautumista ja sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän raportin sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Valmetin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

VALMET

Kari Saarinen

talousjohtaja

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut ...

Författare Cision