Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

Valmet Oyj: Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 95 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä

Valmetin puolivuosikatsaus 1. tammikuuta - 30. kesäkuuta 2021: Saadut tilaukset kasvoivat 1,2 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen EBITA 95 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 22. heinäkuuta 2021 klo 14:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen, eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Huhti-kesäkuu 2021: Vertailukelpoinen EBITA-marginaali nousi 10,1 prosenttiin

 • Saadut tilaukset kasvoivat 49 prosenttia 1 228 miljoonaan euroon (826 milj. euroa).

 • Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.

 • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella, Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka). 

 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 943 miljoonaa euroa (919 milj. euroa).

 • Liikevaihto kasvoi Paperit-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laski Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla.

 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 95 miljoonaa euroa (76 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,1 prosenttia (8,3 %).

 • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman bruttokatemarginaalin seurauksena.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,29 euroa).

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2 miljoona euroa (-6 milj. euroa). 
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 180 miljoonaa euroa (151 milj. euroa).

Tammi-kesäkuu 2021: Saadut tilaukset ja vertailukelpoinen EBITA kasvoivat

 • Saadut tilaukset kasvoivat 26 prosenttia 2 540 miljoonaan euroon (2 013 milj. euroa).

 • Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-, Sellu ja energia- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.

 • Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella, Pohjois-Amerikassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa ja laskivat Aasian ja Tyynenmeren alueella.

 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1 801 miljoonaa euroa (1 740 milj. euroa).

 • Liikevaihto kasvoi Paperit-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laski Automaatio- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla.

 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 175 miljoonaa euroa (128 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 9,7 prosenttia (7,4 %).

 • Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman bruttokatteen seurauksena.

 • Osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (0,49 euroa).

 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 11 miljoonaa euroa (-7 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 328 miljoonaa euroa (324 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2021

Valmet toistaa 16. huhtikuuta 2021 antamansa ohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (3 740 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2021 kasvaa verrattuna vuoteen 2020 (365 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on parantunut hyväksi/tyydyttäväksi (aiemmin tyydyttävä). Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiolle, sellulle, kartongille ja paperille sekä pehmopaperille ja heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Tilauskanta kasvoi uuteen ennätykseen

"Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 1 228 miljoonaan euroon vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla Valmetin neljällä liiketoimintalinjalla. Paperit-liiketoimintalinjalla vuosineljänneksen saadut tilaukset nousivat uuteen ennätykseen ja olivat 440 miljoonaa euroa. Sellun ja energian saadut tilaukset kasvoivat 326 miljoonaan euroon. Vakaan liiketoiminnan (Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saadut tilaukset kasvoivat 487 miljoonaan euroon, kun mukaan lasketaan Automaation pakettimyynti projektiliiketoiminnan tilauksiin. Näin ollen vakaan liiketoiminnan saadut tilaukset olivat nyt samalla tasolla kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä, ennen COVID-19 pandemiaa. Tilauskantamme kasvoi ennätykselliseen 4 019 miljoonaan euroon ja on 762 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2020 lopussa.

Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, ja vertailukelpoinen EBITA kasvoi. Vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 10,1 prosenttia.

Valmet tiedotti 2. heinäkuuta suunnitelmasta Valmetin ja Neleksen yhdistämiseksi sulautumisella. Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä Valmetin ja Neleksen ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten ja muiden sääntelyviranomaisten hyväksyntää."

 

Avainluvut[1]

[][][][]
Milj. euroa Q2/2021 Q2/202 Muutos Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos
0 2021
2020
Saadut tilaukset 1 228  826 49   % 2 540  2 013 26   %
Tilauskanta[2] 4 019  3 492 15   % 4 019  3 492 15   %
Liikevaihto 943  919 3   % 1 801  1 740 3   %
Vertailukelpoinen tulos 95  76 24   % 175  128 37   %
ennen rahoituseriä, veroja
ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(vertailukelpoinen EBITA)
% liikevaihdosta 10,1  % 8,3  % 9,7   % 7,4  %
Tulos ennen rahoituseriä, 97  70 39   % 186  121 54   %
veroja ja aineettomien
hyödykkeiden poistoja
(EBITA)
% liikevaihdosta 10,3  % 7,6  % 10,3   % 6,9  %
Liikevoitto (EBIT) 85  62 36   % 161  104 54   %
% liikevaihdosta 9,0  % 6,8  % 8,9   % 6,0  %
Tulos ennen veroja 83  60 39   % 158  100 59   %
Tulos 64  44 44   % 121  74 64   %
Tulos per osake, euroa 0,43  0,29 44   % 0,81  0,49 64   %
Tulos per osake, 0,43  0,29 44   % 0,81  0,49 64   %
laimennettu, euroa
Oma pääoma per osake, 7,61  6,43 18   % 7,61  6,43 18   %
euroa[2]
Liiketoiminnan rahavirta 180  151 19   % 328  324 1   %
Rahavirta investointien 168  124 35   % 293  280 4   %
jälkeen
Oman pääoman tuotto (ROE) 21   % 15   %
(annualisoitu)
Sitoutuneen pääoman tuotto 20   % 16   %
(ROCE), ennen veroja
(annualisoitu)
Omavaraisuusaste[2] 39   % 38   %
Nettovelkaantuneisuusaste[2 -1   % -23   %
]

1. Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 50.
2. Kauden lopussa

Saadut Q2/2021 Q2/2020 Muutos Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos
tilaukset, 2021 2020
milj. euroa
Palvelut 372  328  13  % 756  726  4  %
Automaatio 91  81  12  % 194  173  12  %
Sellu ja 326  215  51  % 787  591  33  %
energia
Paperit 440  201  >100 % 803  522  54  %
Yhteensä 1 228  826  49  % 2 540  2 013  26  %
 
Tilauskanta, milj. euroa 30.6.2021 30.6.2020 Muutos 31.3.2021
Yhteensä 4 019  3 492  15   % 3 709 

Liikevaihto, milj. euroa Q2/2021 Q2/2020 Muutos Q1-Q2/ Q1-Q2/ Muutos
2021 2020
Palvelut 338  322  5  % 628  617  2  %
Automaatio 81  77  6  % 131  146  -10  %
Sellu ja energia 238  265  -10  % 469  506  -7  %
Paperit 285  255  12  % 574  472  22  %
Yhteensä 943  919  3  % 1 801  1 740  3  %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://valmet.videosync.fi/2021-q2-results torstaina 22. heinäkuuta 2021 klo 15.00 Suomen aikaa. Webcast-lähetyksessä toimitusjohtaja Pasi Laine sekä talousjohtaja Kari Saarinen esittelevät tuloksen.

Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa pian tilaisuuden jälkeen.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0310. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun PIN-koodi: 32260054#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuutta voi seurata myös Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

COVID-19-pandemian vuoksi tiedotustilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

Lisätietoja antaa:
Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 050 317 1830

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

Tärkeitä tietoja

Valmetin ja Neles Oyj:n sulautumista ja sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Valmetin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Valmetin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden tuloksentekokykyyn ja liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja "tähdätä," "uskoa," "odottaa," "tavoitella," "aikoa," "saattaa," "ennakoida," "arvioida," "suunnitella," "heijastella," "tulla," "voi olla," "todennäköisesti," "pitäisi," "olisi," ja "voisi" ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Valmetin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Valmetin todelliseen tulokseen, suori...

Författare Cision