Du är här

2014-04-25

Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014: Vahvaa kehitystä saaduissa tilauksissa - kannattavuuden parantaminen edelleen painopisteenä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25.04.2014 klo 09:00

Valmet on toiminut erillisenä juridisena konsernina 31.12.2013 lähtien. Tässä
osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot perustuvat itsenäisen
konsernin toteutuneisiin lukuihin jakautumisen voimaantulopäivästä lähtien
sekä carve-out taloudellisiin tietoihin jakautumisen voimaantuloa edeltävältä
ajanjaksolta. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt carve-out taloudelliset
tiedot kuvaavat niiden yhtiöiden tulosta ja taloudellista asemaa, jotka
aikaisemmin muodostivat Metso-konsernin Massa, paperi ja voimantuotanto
-segmentin. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan
ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Tammi-maaliskuu 2014: Saadut tilaukset yli kaksinkertaistuivat

* Saadut tilaukset olivat 1 101 miljoonaa euroa (511 milj. euroa). * Saadut
tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
* Liikevaihto laski 18 prosenttia 519 miljoonaan euroon (631 milj. euroa). *
Liikevaihto laski kaikilla liiketoimintalinjoilla, erityisesti
projektiliiketoiminnassa.
* Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja
(EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 4 miljoonaa euroa (26 milj. euroa) ja
vastaava EBITA-marginaali oli 0,7 prosenttia (4,1 %). * Kannattavuus
parantui suhteessa vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen. * Suureen,
yksittäiseen selluprojektiin liittyvä noin 10 miljoonan euron
kustannusvaraus vaikutti negatiivisesti vuoden 2014 ensimmäisen
neljänneksen tulokseen.
* Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,08 euroa).
* Kertaluonteiset erät olivat -6 miljoonaa euroa (0 milj. euroa) liittyen
kustannussäästöohjelmaan.
* Liiketoiminnan rahavirta oli 43 miljoonaa euroa (-5 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2014

Valmet toistaa 6.2.2014 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet
arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013 tasosta ja tulos
(EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee verrattuna vuoteen 2013.

Lähiajan näkymät

Yleiset talousnäkymät

Maailmantalouden aktiviteetti on yleisesti ottaen vahvistunut, ja sen
odotetaan kohentuvan edelleen vuosina 2014-15. Suurin vaikutus tähän tulee
kehittyneiltä talouksilta. Globaalin kasvun odotetaan vahvistuvan 3
prosentista vuonna 2013 3,6 prosenttiin vuonna 2014 ja 3,9 prosenttiin vuonna
2015. Maailmantalouden toipuminen on edelleen heikolla pohjalla huolimatta
kohentuneista näkymistä, ja merkittävät riskit - sekä vanhat että uudet -
ennakoitua heikommasta kehityksestä ovat edelleen läsnä. Uusia geopoliittisia
riskejä on ilmaantunut hiljattain. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF,
8.4.2014)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet toistaa 6.2.2014 annetun lyhyen aikavälin markkinanäkymän. Valmet
arvioi palvelut-, sellu-, energia-, kartonki ja paperi- sekä
pehmopaperimarkkinoiden aktiviteetin pysyvän tyydyttävänä.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Asiakasaktiviteetti on piristynyt vuoden alun
aikana

Ensimmäinen vuosineljännes itsenäisenä yhtiönä käynnistyi hyvin saatujen
tilausten osalta. Asiakasaktiviteetti on piristynyt vuoden alun aikana, ja
suuren sellutilauksen lisäksi saimme myös useita muita tilauksia.
Ilahduttavaa on, että liiketoimintalinjamme ovat saaneet tilauksia eri
asiakasteollisuuksilta ja maantieteellisiltä alueilta. Saadut tilaukset
nousivat suhteessa vertailukauteen sekä Sellu ja energia- että
Paperit-liiketoimintalinjoilla.

Uusista tilauksista huolimatta odotamme liikevaihdon laskevan vuonna 2014,
sillä ensimmäinen neljänneksen aikana saadut tilaukset tuloutuvat vasta
vuoden 2014 loppua kohti.

Kannattavuutemme parantui vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen verrattuna,
mutta on silti tavoitetta matalampi. Tästä syystä painopisteemme vuonna 2014
on kannattavuuden parantaminen. Vuonna 2013 aloitettu kannattavuuden
parannusohjelma on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Pyrimme lisäksi yhä
tehostamaan prosessejamme ja saamaan lisäsäästöjä esimerkiksi hankinta- ja
laatukustannuksissa.

Avainluvut*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Q1/2014 Q1/2013 Muutos 2013 |
|Milj. euroa Carve-out Carve-out |
|Saadut tilaukset 1 101 511 116 % 2 182 |
|Tilauskanta 1 972 2 138** -8 % 1 398 |
|Liikevaihto 519 631 -18 % 2 613 |
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 4 26 -85 % 54 |
|sekä kertaluonteisia eriä |
|% liikevaihdosta 0,7 % 4,1 % 2,1 % |
|Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) -2 26 -32 |
|% liikevaihdosta -0,4 % 4,1 % -1,2 % |
|Liikevoitto (EBIT) -8 19 -59 |
|% liikevaihdosta -1,5 % 3,0 % -2,2 % |
|Tulos ennen veroja -9 19 -64 |
|Tulos -6 12 -62 |
|Tulos per osake, euroa -0,04 0,08*** -0,42 |
|Tulos per osake, laimennettu, euroa -0,04 0,08*** - |
|Oma pääoma per osake, euroa 5,12 5,82 5,39 |
|Liiketoiminnan rahavirta 43 -5 -43 |
|Rahavirta investointien jälkeen 35 -13 -97 |
|Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja -2 % 8 % -4 % |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
Avainlukujen laskentakaavat on esitelty Q1/2014-osavuosikatsauksen
taulukko-osassa.
**Sisältää peruutetun Fibria-tilauksen (331 milj. euroa).
***Osakekohtainen tulos vertailukaudelle on laskettu jakautumisen voimaantulon
mukaista osakemäärää käyttäen.

----------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013 |
|Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste Carve-out Carve-out |
|Omavaraisuusaste kauden lopussa 40 % 40 % 41 % |
|Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -5 % 3 % 0 % |
----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
| Q1/2014 Q1/2013 Muutos 2013 |
|Saadut tilaukset, milj. euroa Carve-out Carve-out |
|Palvelut 267 282 -5 % 1 035 |
|Sellu ja energia 622 61 923 % 680 |
|Paperit 212 168 26 % 467 |
|Yhteensä 1 101 511 116 % 2 182 |
-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
| 31.3.2014 31.3.2013 Muutos 31.12.2013 |
|Tilauskanta, milj. euroa Carve-out Carve-out |
|Yhteensä 1 972 2 138* -8 % 1 398 |
-----------------------------------------------------------------
* Sisältää peruutetun Fibria-tilauksen (331 milj. euroa).

--------------------------------------------------------------
| Q1/2014 Q1/2013 Muutos 2013 |
|Liikevaihto, milj. euroa Carve-out Carve-out |
|Palvelut 224 243 -8 % 1 032 |
|Sellu ja energia 181 221 -18 % 907 |
|Paperit 114 167 -32 % 674 |
|Yhteensä 519 631 -18 % 2 613 |
--------------------------------------------------------------
Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille,
sijoittajille ja medialle tilinpäätöstiedotteen julkaisupäivänä 25.4.2014 klo
13.00 Suomen aikaa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, Espoo.
Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin
verkkosivuilla osoitteessawww.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta.
Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia
ennen tilaisuuden alkua, klo 12.55 Suomen aikaa, numeroon 09-23195187.
Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero:
25116176.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää
englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää
kysymyksiä myös suomeksi.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden
teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa
työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen
edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon
ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan
teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat,
pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat
voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan
sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä
joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia
euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa
palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä.

...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.