Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-02

Analytikern: ”Cash is king – köp välskötta bolaget”

wysiwyg_image

Denna analys framgår av Aktiespararen nummer 6/7, 2018

Cash is king. Så brukar det låta i alla världens hörn, dygnet runt. Förutom i Sverige, förstås. Här på hemmaplan har trenden för fysiska kontanter pekat stadigt nedåt under åratal samtidigt som det svenska folkets kärlek för digitala betalningslösningar varit omättlig.

Smidighet, minskad rånrisk och friktionsfria transaktioner har angetts som de främsta skälen till denna strävan efter ett helt kontantlöst samhälle. Skyltar med ”vi tar ej kontanter” har också blivit allt vanligare runt om i landet – till Riksbankens stora frustration.

Kanske är det ödets ironi att Loomis, en av världens främsta experter på kontanthantering, är noterad på börsen i Stockholm, som också är huvudstaden i det världsledande landet på kontantlöshet. Precis som talesättet går, blir man aldrig profet i sin egen hemstad.

Aktien

Själva Loomis-aktien analyserades för nästan exakt två år sedan i Aktiespararen. Slutsatsen då blev att köpa aktien runt 200 kronor. Sedan dess har koncernen levererat en god tillväxt, imponerande kostnadskontroll och en fortsatt marginalexpansion. Det tidigare omsättningsmålet på 17 miljarder kronor har också förtjänstfullt infriats.

wysiwyg_image

Rent operativt går mycket Loomis väg för tillfället. Cirka 95 procent av bolagets omsättning hämtas utanför Sverige och mängden kontanter i cirkulation fortsätter att öka ute i världen. En växande global ekonomi kräver även en större hantering av dagskassor, påfyllnad av bankomater och fler värdetransporter. Alla Loomis paradgrenar.

Glädjeämnet på senare tid har emellertid varit den amerikanska verksamheten. I USA har koncernen skördat flera framgångar, bland annat med hjälp av Loomis egenutvecklade SafePoint-koncept. SafePoint är en helhetslösning för detaljhandeln som bygger på att kunden löpande deponerar kontanter i ett slutet system i den egna butiken.

Lösningen minskar både rånrisken och ökar butikernas interna effektivitet. Vid utgången av det första kvartalet hade Loomis 23 655 SafePoint-enheter installerade i USA. Den uttalade ambitionen är att öka marknadspenetrationen ytterligare. Siffermässigt svarar den amerikanska verksamheten för lite mindre än hälften av bolagets sammanlagda omsättning.

Problemen på den viktiga Europamarknaden, mer specifikt i Frankrike, väntas i sin tur ebba ut i sommar. Den franska verksamheten har tyngts av förlorade kontrakt och prispress. Men Loomis har vidtagit åtgärder genom att justera kostnadsnivån efter de nya förutsättningarna.

Nyligen aviserade bolaget att man förvärvat CPoR Devises i Frankrike. CPoR var tidigare en del av den franska Tessi-koncernen, som är börsnoterad i Paris. Med förvärvet förstärker Loomis sitt erbjudande inom utländsk valuta i Frankrike samtidigt som koncernen rör sig upp i värdekedjan med hantering av bland annat investeringsguld. Förvärvet adderar ytterligare cirka 380 miljoner kronor i årsomsättning och beräknas slutföras under fjärde kvartalet i år.

På tillväxtsfronten är annars det tålmodiga förvärvsspåret intakt. Branschen är fragmenterad och fler förvärvskandidater utöver CPoR finns för finansiellt starka Loomis. Utrullningen av SafePoint-konceptet i Europa väntas därtill ge stöd åt den översta raden kommande kvartal.

wysiwyg_image

De nya finansiella målen kräver hårt arbete.

År 2021 siktar koncernen på att ha intäkter på 24 miljarder kronor med en rörelsemarginal i spannet 12–14 procent. Ambitiöst, men långtifrån orealistiskt. Särskilt med tanke på den historiskt goda måluppfyllnaden.

Värderingsmässigt handlas aktien till ett skuldjusterat företagsvärde dividerat med rörelseresultatet (EV/EBIT) på runt 14,5 gånger för rullande 12-månader. Den amerikanska konkurrenten Brinks, noterad på New York-börsen, handlas i sin tur till en multipel på omkring 15,8 gånger. Kvalitetsmässigt är det också fördel Loomis enligt vår mening.

Blickar vi framåt räknar vi med att tillväxt- och marginalresan fortsätter i takt med att koncernen klättrar uppåt i värdekedjan och nya förvärv adderas. Baserat på våra beräkningar handlas aktien till ett p/e-tal på 16 för innevarande år respektive 15 gånger för nästa år.

Loomis - en underskattad utdelningshöjare

wysiwyg_image

Utdelningsandelen väntas i sin tur behållas runt 50 procent av nettovins­ten och vi räknar därmed att den goda utdelningstillväxten fortsätter. Baserat på rådande kursnivåer landar direktavkastningen runt 3–3,3 procent för innevarande respektive nästa år.

Hur betalningslösningarna kommer att se ut på lite längre sikt går att diskutera, men så länge de underliggande trenderna är intakta är vi positiva till aktien. Rörelsen är tveklöst välskött och priset är överkomligt. Rekommendationen är köp med riktkurs 410 kronor.

Christoffer Ahnemark
Börsanalytiker, Aktiespararen 
 

wysiwyg_image

FÖRETAGSBESKRIVNING

Loomis avknoppades från Securitaskoncernen 2008 och är en av de ledande aktörerna på värdehanteringstjänster i världen. Koncernen bedriver verksamhet i ett 20-tal länder. Bolaget har 22 800 heltidsanställda fördelade på 400 lokalkontor runt om i världen.

BÖRSTEMPERATUR

Marknadens syn på ledningens kompetens: AAAAA 
Tillväxtpotential: AAA 
Lönsamhet: AAAA 
Direktavkastning: AAA 
Trygg placering: AAAA 

LEDNING

Vd Patrik Andersson äger 3352 aktier till ett värde av ungefär 1,1 miljoner kronor.