Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

VALUTA: RIKSBANKEN, EL TALAR FÖR KRONAN STÄRKS MOT EURON - SHB

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Handelsbankens räknar i en ny korttidsprognos med att kronan kommer att fortsätta stärkas mot euron, till 9:70 under det andra kvartalet 2022.

Det skriver banken i en analys på måndagen.

"Vi tror att kronan fortsätter stärkas mot euron fram till andra kvartalet 2022. Riksbanken har tydligt sagt att de inte kommer att låta sin balansräkning växa efter årsskiftet. Det kommer gynna kronan. Sverige är dessutom nettoexportör av el och därför bättre positionerat för varaktigt höga elpriser än euroområdet som behöver importera el, vilket på lite sikt kan bidra till att stärka kronan", skriver de.

De konstaterar att Riksbanken inledde tapering, alltså att dra ned på takten i sina tillgångsköp, innan andra centralbanker ens börjat diskutera saken. Beskedet nu är att inte låta balansräkningen växa alls efter årsskiftet, där det också finns de inom direktionen som antytt att det kan minskas, noterar Handelsbanken.

De konstaterar vidare att det finns ett samband på längre sikt mellan relativa balansräkningar och kronans växelkurs mot euron.

Till detta kommer alltså också att Sverige, som en nettoexportör av el, är bättre rustat än euroområdet för fortsatt höga elpriser i vinter.

"Höga elpriser kommer göra det dyrare för företag att producera varor och öka kostnader för hushållen. Länder som är nettoimportörer av el kommer vara hårdast drabbade av denna utveckling, vilket på sikt kan få viss valutapåverkan. I synnerhet om krisen i vinter blir så uttalad att man tvingas stänga ned delar av sin industriproduktion", skriver Handelsbanken.
Författare Direkt-SE