Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Varbergs Sparbank AB: Delårsrapport Kvartal 2 - januari till juni 2021

  • Stabil intjäning i kundverksamheten
  • Lägre kreditrisk ger återföringar av kreditreserver
  • Investeringar i lokaler och IT-system ökar kostnaderna
  • Ändrade kapitaltäckningsregler ger lägre kapitalbehov...
  • ...och ökar den redan höga kapitalrelationen till 27,17%
  • Mycket god likviditetssituation, likviditetstäckningskvot 345 %

Också andra kvartalet 2021 har präglats av pandemin även om vi med god hjälp av en framgångsrik vaccineringskampanj kan börja skönja ett slut. Vi är långt framme i vår planering för en återgång och kommer självklart att fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Bland våra företagskunder har vi de senaste månaderna börjat märka att det åter pratas om att investera i sina verksamheter, något som bör ge en ökad kreditefterfrågan framåt. Efterfrågan bland våra privatkunder är fortsatt stark inom både spara och låna trots en starkt konkurrensutsatt marknad.

Varbergs Sparbank gör ett starkt halvårsresultat i bankrörelsen trots en påtaglig och ständigt närvarande konkurrens, vi utmanas i både spara, låna och företagsfinansiering. 

Till bankens starka resultat bidrar också återförda reserveringar för kreditförluster, dessa återföringar kan huvudsakligen förklaras av tre faktorer:

  •     Såväl företag som privatpersoner inom vårt verksamhetsområde har klarat sig bättre genom pandemin än vi först befarade.

  •     Utmanande kreditengagemang inom företagssektorn har utvecklats positivt genom gott samarbete mellan företagsrådgivare, kreditavdelningen och kund.

  •     Genom ett systematiskt arbete och en tydlig kreditstrategi har vår kreditportföljs sammansättning utvecklats positivt

 

Vi har under perioden färdigställt ombyggnationen av vårt kontor vid torget, syftet har varit att skapa en miljö som bättre speglar våra kunders efterfrågan på tjänster och service. Efter de första veckorna har återkopplingen från kunder och medarbetare varit uteslutande positiva och det är min uppfattning att projektet levererat över förväntan.

Kultur, effektivitet och hållbarhet är våra fokusområden under 2021. Vi kommer under hösten att fortsätta den utvecklingen genom att ett flertal projekt inom respektive fokusområde levererar resultat.

I takt med att pandemin klingar av ser vi goda tillväxtmöjligheter i vårt verksamhetsområde och kopplat till det en god potential för tillväxt i våra affärsvolymer. Vi tror att digitaliseringen bland våra kunder, som ökat under pandemin, kommer att ligga kvar på en hög nivå - det ger ökade möjligheter till kvalificerad rådgivning och proaktiv kundbearbetning.

 

Bo LiljegrenVerkställande direktör+46 (0)340-66 61 00bo.liljegren@varbergssparbank.se

Författare Cision