Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

Värdet som flyget ger – SAS till försvar

wysiwyg_image

Svenska statens representant och Aktiespararnas fd. Vd ,Carl Rosén, deltog i stämman

Det var en laddad vd som mötte aktieägarna vid årets stämma i bolagets lokaler i Frösundavik utanför Stockholm. Bästa årsresultat någonsin, 1,5 miljarder SEK och alla finansiella delmål överträffade. Men det finns orosmål vid horisonten – flygets miljöpåverkan kontra samhällets miljökrav.

Den 13 mars hälsade VD Rickard Gustafson 250 aktieägare välkomna i SAS vackra huvudkontor strax utanför Stockholm. Stämningen var på topp och leendena var breda. Det avslutade räkenskapsåret överträffade alla prognoser och tidigare år. Vinsten före skatt landade på drygt 2 miljarder SEK, fler passagerare än någonsin – 30 miljoner. Härtill lyste koncernens finansiella mål klart: 14% avkastning på investerat kapital, justerad finansiell nettoskuld/EBITDAR 2,7x, finansiell beredskap på 42%. Aktieägarna nickade förnöjt.

VD gav en kort återblick i bolagets historia från start 1946 och upprepade det klassiska uttalandet från en medlem av familjen Wallenberg ”att gå från tradition till det nya – är den enda traditionen värd att bevara”. Mycket står på spel och konkurrensen från lågprisbolagen idag är svidande. Detta samtidigt som flyget måste satsa på minskade CO2-utsläpp, som i sig kraftigt fördyrar trafiken. Då passar regeringens beslut att behålla flygskatten synnerligen illa. Den har bevisligen ingen positiv miljöpåverkan. Rickard Gustafson vill hellre se incitament som en öronmärkt skatt att satsa på förnybart bränsle och andra för miljön positiva åtgärder.

Han var också bekymrad över den ensidiga debatten i Sverige om flyget och miljöpåverkan. ”Hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet och påverkar alla beslut vi fattar”. SAS investerade förra året 8,3 miljarder i infrastruktur och betalade 1,5 miljarder i passagerarskatter. Om alla slutar flyga brakar samhället ihop enligt Gustafson.

Årsstämmans dagordningen innehöll en spännande punkt: ett långsiktigt incitamentsprogram för alla SAS-anställda. Med tydliga villkor och ett väl genomarbetat förslag. En aktie vederlagsfritt, därtill ett motsvarande kontantbelopp upp till max 20.000 SEK/anställd. Förslaget bifölls med bred majoritet. En överraskning stod däremot svenska staten, bolagets största ägare med över 14% av röster och aktier, för då man krävde att ledningsgruppen i bolaget ej fick delta i programmet för att undvika frågan otillbörlig påverkan och insyn.

Bevakare: Maria De Geer.

Författare Bolagsbevakningen